COP27 หรือการประชุมลดโลกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 27

COP27 หรือการประชุมลดโลกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 27

COP27 คืออะไร

COP27 คือ การประชุมรัฐสภากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 หรือ COP27 ที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  

COP ย่อมาจาก Conference of Parties เป็นการประชุมภาคี ด้านสิ่งแวดล้อม ที่รัฐภาคีเกือบ 200 ประเทศทั่วโลกจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือความร่วมมือ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลก รวมถึงการนำเสนอแผนของแต่ละประเทศว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโลกรวนนี้อย่างไร และแต่ละประเทศต้องรายงานความคืบหน้าทุก ๆ ปี 

COP27 สำคัญอย่างไร

โดยวาระสำคัญของการประชุม COP27 ในปีนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการวางแผน ตามคำมั่นสัญญาการประชุม COP26 เมื่อปีที่แล้ว ว่าภายในสิ้นปี 2022 ประเทศต่าง ๆ ที่ลงนามจะต้องตีพิมพ์แผนดำเนินการที่ทะเยอทะยานขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าจะร่วมกันจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส (Paris Agreement) ให้ได้ภายใน ค.ศ. 2100 หรือ พ.ศ. 2643  

นอกจากประเด็นสิ่งแวดล้อมแล้ว การประชุม COP27 ระดับโลกในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเทคโนโลยี และนโยบายการเงินเพื่อส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม  

ถึงแม้ปัจจุบันจะมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่เชื่อว่าการจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เป็นการแก้ปัญหาที่สายไปเสียแล้ว และคงไม่มีประเทศไหนที่สามารถทำตามคำมั่นสัญญานี้ได้ แต่ถึงอย่างไรเหล่านักเคลื่อนไหวจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในประชาคมโลก รวมถึงการมีผู้นำที่มีนโยบายการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ซึ่งคงต้องจับตาดูกันต่อว่า รัฐบาลไทยจะกำหนดทิศทางนโยบายสิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาโลกรวนนี้อย่างไร และจะสามารถทำตามแผนที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ตั้งแต่ COP26 ได้หรือไม่ 

อ้างอิง 

ผู้เขียน

+ posts

สาวแว่นทาสแมวที่ชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้น มีธรรมชาติช่วยฮีลใจ และหลงใหลในพระจันทร์เสี้ยว