ชมรมอนุรักษ์ 9 มหาวิยาลัย แถลง การเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล

ชมรมอนุรักษ์ 9 มหาวิยาลัย แถลง การเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล

12 เมษายน 2567 เครือข่ายชมรมอนุรักษ์จาก 9 มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ร่วมถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ระบุรัฐบาลไร้ซึ่งมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา พร้อมส่งข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล 4 เรื่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

รายละเอียดแถลงการณ์เครือข่ายอนุรักษ์ 9 มหาวิทยาลัย เรื่องการเพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาล และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาในด้านคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศของฝุ่รละอองจากเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระดับขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่และขยายเป็นวงกว้างสู่หลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ แต่รัฐบาลกลับไร้ซึ่งมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหานี้

ปัญหามลภาวะทางอากาศองประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา สถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ปี 2560 -2564 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่า ประชากรในภาคเหนือเสียชีวิตมากกว่าภาคอื่นๆ ถึงสองเท่าตัว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตตามแนวโน้มของปัญหา PM2.5

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ในฐานะนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องนี้ทำให้ตระหนักถึงปัญหา PM2.5 ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่าย คนไทยได้รับผลกระทบจากปัญหา PM2.5 ไม่ใช่แค่มลพิษ แต่คือปัญหาสุขภาพที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปก่อนเวลาอันสมควร ผมจะสู้ให้เต็มที่ ร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาด เพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกฤตไทอีกครั้ง”

อย่างไรก็ตามหลังจากการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็ไม่ปรากฏว่ารัฐบาลมีมาตรการรับมือต่อสถานการณ์นี้แต่อย่างใด กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พวกเราเชื่อว่าถ้ารัฐบาลไม่เพิกเฉยและมีแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะไม่มีใครต้องเสียชีวิตจากปัญหานี้ พวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่นักไปอย่างไม่มีวันหลับมา

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเบื้องต้นตามข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลต้องเร่งเจรจาและยกระดับการขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสร้างข้อตกลงร่วมกันในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 

2. สำหรับพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ อันส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลต้องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหยุดการเรียนการสอน และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเรียนการสอนแบบ Online ทันที และขอความร่วมมือให้ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

3. รัฐบาลต้องควบคุมราคาหน้ากาก N95 และเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะสม อีกทั้งต้องจัดหาหรือจำหน่ายในทุกพื้นที่เพื่อตอบสนองจ่อความต้องการจำเป็น และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้

4.  รัฐบาลต้องนำเสนอข้อมูลจริง และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจาก PM2.5 รวมถึงวิธีการป้องกันเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สาธารณชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเตรียมพร้อมและรับมือสถานการณ์ความเสี่ยงนี้ได้

ดังนั้น เครือข่ายอนุรักษ์จาก 9 มหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นเพียงข้อเรียกร้องในระยะเร่งด่วนภายใต้สถานการณ์วิกฤตเท่านั้น พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบอลจะผลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับชาติ และอากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี รัฐบาลไม่ควรเพิกเฉย หรือผลักภาระให้ประชาชนรับมือด้วยตนเอง หากรัฐบาลมีมาตรการรับมือสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล ประชาชนย่อมพร้อมปฏิบัติตาม เพราะ “ชีวิตที่ดีย่อมมาจากการมีอากาศที่ดี”

เครือข่ายอนุรักษ์ 9 มหาวิทยาลัย 

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชมรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยบูรพา
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมลาดกระบัง

12 เมษายน 2567 

Tags from the story: