ร่วมหารือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงนกปรอดหัวโขน

ร่วมหารือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงนกปรอดหัวโขน

14 พฤศจิกายน 2566 คุณพุฒิธร วรรณกิจ นายกสมาคมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงนกปรอดหัวโขนในการ ‘ปลดล็อกนกปรอดหัวโขน’ ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

จากการหารือพบว่า ปัญหาหลักของประเด็น ประกอบด้วย (1)​ เงื่อนไขของกฎหมายที่ไม่ให้เพาะเลี้ยงอย่างเสรี (2) ระยะเวลาในการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุใบอนุญาตนานเกินไป จนทำให้กลายเป็นนกผิดกฎหมาย (3) ชาวบ้านที่ต้องการเพาะพันธุ์ต้องมีโฉนดที่ดิน และ (4) การประชาสัมพันธ์เพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า ไม่ทั่วถึง

โดยทางนายกสมาคมอนุรักษ์และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยเสนอแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย (1) ชุดทำงานเฝ้าระวังการขายนกป่า (2) การมีโครงสร้างท้องถิ่นมาช่วยกรมอุทยานฯ ในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนนกปรอดหัวโขน และ (3)​ การปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันนกที่ซื้อมาจากฟาร์ม สามารถลงแข่งขันได้ภายในไม่กี่เดือนหลังจากซื้อมา

สำหรับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แสดงความกังวลกับปัญหาการลดลงของนกในธรรมชาติหากมีการปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ทั้งนี้การพิจารณาดำเนินการต่อจากนี้เป็นกระบวนการของหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ

สุดท้ายทางกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงและกลุ่มอนุรักษ์อยากให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น และเพื่อให้เกิดแนวทางการฟื้นฟู การเพาะเลี้ยง ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน