กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด ยื่นขอระงับการดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ของเหมืองแร่โปแตชฯ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด ยื่นขอระงับการดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ของเหมืองแร่โปแตชฯ

เหมืองโปแตชด่านขุนทด บุกเข้าพื้นที่ ต.หนองบัวตะเกียด เทแท่นเตรียมเจาะอุโมงค์ใหม่ ชาวบ้านชี้ไม่มีการแจ้งข้อมูลหวั่นผลกระทบ เร่งยื่นหนังสือให้เทศบาลฯระงับเหตุ

บ่ายวันที่ 13 มิ.ย.66  เวลาประมาณ 14.45 น. นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด กว่า 50 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ขอให้มีคำสั่งระงับการดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ เพื่อทำเหมืองแร่ และชี้แจงหลักฐานการขออนุญาตดำเนินการเหมืองแร่โปแตช ประทานบัตรที่ 28831/16137 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด

หลังจากเมื่อช่วงเช้าของวัน เวลาประมาณ 09.45 น. นักปกป้องสิทธิฯ พบเห็นว่ามีรถผสมปูนวิ่งเข้ามาในหมู่บ้าน จึงได้รวมตัวกันเดินทางตามรถผสมปูนไป พบว่า บริษัทฯ ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่ และมีการเทแท่นเพื่อที่จะดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ทำเหมืองแร่ ที่บริเวณที่ดินของชาวบ้านบ้านสระสมบูรณ์ และบ้านสระขี้ตุ่น ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

ซึ่งนักปกป้องสิทธิฯ ได้ตั้งคำถามถึงการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ว่า ไม่ได้มีการชี้แจงการดำเนินการให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบแต่อย่างใด ไม่มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการขุดเจาะ ไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และไม่มีการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งที่เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นต่อคนในพื้นที่ แต่เมื่อชาวบ้านเข้าไปสอบถามข้อมูลจากพนักงานบริษัทฯ และคนที่กำลังดำเนินการ กลุ่มคนเหล่านั้นกลับได้รีบขึ้นรถยนต์ส่วนตัวขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่พูดคุยหรือชี้แจงรายละเอียดกับนักปกป้องสิทธิฯ แต่อย่างใด

และเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องของกฎหมาย กลุ่มฯ จึงขอให้เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ขอมีคำสั่งระงับการดำเนินการขุดเจาะพื้นที่ของเหมืองแร่โปแตชฯ ในพื้นที่ ตำบลหนองบัวตะเกียดเอาไว้ก่อน โดยต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่ในทันที

2. ขอให้ชี้แจงหลักฐานว่าทาง บริษัท บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ขุดเจาะพื้นที่ บ้านสระขี้ตุ่น ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด หรือไม่ ขอให้ท่านได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ขอให้เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการดังกล่าวเป็นที่น่ากังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ และฝายกักเก็บน้ำของชุมชน

ซึ่ง นายสนั่น ชุดขุนทด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ได้แจ้งต่อนักปกป้องสิทธิฯว่า ยังไม่ได้รับหนังสือขออนุญาตหรือแจ้งว่าจะมีการขุดเจาะในวันนี้ เบื้องต้นได้ประสานไปทางบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ทางวาจาแล้ว ให้ระงับการขุดเจาะเอาไว้ก่อน เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมาก ส่วนหนังสือจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้ ส่วนเรื่องเอกสารชี้แจงข้อมูลตามข้อ 2. และ 3. ขอเวลาในการหาข้อมูลและจะส่งให้ภายใน 7 วัน

ขณะที่นักปกป้องสิทธิฯ ก็ได้เผยความรู้สึกหลังจากยื่นหนังสือว่า รู้สึกยังไม่พอใจและไม่มั่นใจกับคำตอบของนายกเทศบาลฯ ที่ได้แจ้งต่อกลุ่มฯ จนกว่าแท่นปูนที่บริษัทฯ ได้ทำการเท่ไว้ในตอนเช้าถูกถูกรื้อถอนออกไปให้หมด และวิธีการแก้ไขปัญหาของนายกฯในครั้งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ครั้งสำคัญว่านายกฯ ที่พวกเราเลือกมากับมือ จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลของตัวเองได้หรือไม่อย่างไร

รายงานโดย กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จ.นครราชสีมา