WILD-WRITE : ผัสสะจากธรรมชาติ

WILD-WRITE : ผัสสะจากธรรมชาติ

จิ้งหรีดรี้เจียระไนลวดลายแว่ว
สายลมแผ่วระเรียงฟังดังก้องกู่
เสียงหยาดฟ้าจากฝนร่ำพรำพรำอยู่
จงเงี่ยหูตั้งใจฟังครั้งได้ยิน

ใบไม้เขียวท้องฟ้าครามภูผากว้าง
หยาดน้ำค้างร้างคืนก่อนกร่อนมลทิน
ทินกรลับปราศวิหคนกผกผิน
เมื่อจงจินต์ตั้งใจดั่งครั้งได้ยล

หอมกลิ่นคลุ้งฟุ้งสุวรรณภาการเวก
หอมดั่งเฉกกลิ่นหญ้าเคล้าเย้ากมล
ชื่นกลิ่นชูเมื่อดมดอมหอมสายชล
หอมจงกลเมื่อสูดกลิ่นผินพิจารณ์

รอคืนรังครั้งวันเคยชิดใกล้
คนไม่ไกลธรรมชาติมาดสมาน
ชมชิดชื่นได้ยลยินตราบเท่านาน
ช่วยสืบสานปณิธานรักษ์สิ่งแวดล้อม
.

ฉัตรชนก ชโลธรพิเศษ

WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ

บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)