บันทึก แต่งตั้ง-โยกย้าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2565

บันทึก แต่งตั้ง-โยกย้าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2565

1
16 สิงหาคม เวลา 11:49 น.

ตอนนี้เข้าสู่ช่วงการโยกย้ายอธิบดีแทนคนเกษียณอายุ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผมทำงานเกี่ยวข้องมาด้วยราวๆ สามสิบปี

ถ้าให้ทายเล่นๆ ตามความรู้ความสามารถ

ผมจะทายว่า กรมทรัพยากรทางทะเลฯ ที่อธิบดีโสภณเกษียณ คงเลือก ดร.ปิ่นสักก์ ดีกรีตรี โท เอก วิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่มีประสบการณ์เติบโตมาในกรมนี้ตั้งแต่หนุ่มๆ เคยเป็นรองอธิบดีกรมนี้ เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นผู้ตรวจและรองปลัดกระทรวง ความรู้+ประสพการณ์ วัยวุฒิ คุณวุฒิเหมาะสม ไปบริหารเสียที

ส่วนกรมน้ำบาดาลน่าจะต้องหานักวิชาการตรงสายในสายธรณีวิทยาน้ำบาดาลเช่นกันมากำกับดูแล เพื่อให้การเจาะบ่อ และดูแลปริมาณสำรองให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตอนนี้ไม่รู้จักใครแต่ทราบมาว่าอธิบดีศักดาก็เกษียณ มีผลงานเจาะเยอะ เร็ว ทันใจ ซึ่งพลิกมิติการเจาะน้ำบาดาลในอดีตไปมากแล้ว คงต้องถึงเวลามาควบคุมดูแลให้ตรงตามศักยภาพและแผนการใช้ในระยะยาว เพื่อบ่อที่เจาะเพิ่มมากมายในช่วงที่ผ่านมาใช้งานได้ตลอดไม่มีปัญหาในอนาคต

เช่นเดียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อธิบดีเฉลิมชัยเกษียณ ถึงเวลาต้องหาอธิบดีรุ่นหนุ่มหรือสาว ที่มีประสบการณ์ทำงานกับเครือข่ายประชาชนมือดีๆ เติบโตขึ้นมาปรับโฉมการมีส่วนร่วมทุกระดับ จากชาวบ้าน ไปจนถึงคนเมือง ภาคส่วนเกษตร อุตสาหกรรม จนถึงต่างประเทศลุยโลกร้อน ซึ่งผมไม่รู้จักคนในกรมว่าจะมีไหม แต่เท่าที่ทราบระดับอาวุโส ที่แขวนๆ อยู่ซีสิบ ไม่มีใครทำงานแบบนี้คล่องๆ ให้เห็น

ส่วนกรมทรัพยากรธรณี ทราบว่าไม่มีคนตรงสายในระดับสิบไปสิบเช่นเดียวกัน ถ้าจะหาคนที่ใช่น่าจะต้องเปิดซี 9 ขึ้นซี 10 ให้รองสุวภาคย์ ซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาเก่งมากๆ ทางวิชาการ (ถ้าเป็นไปได้) ให้ทำงานเลย เพื่อทำงานใหญ่เรื่องแร่แห่งชาติฉบับที่ 2 ยังไม่มีใครเหมาะสมก็ตั้งรักษาการเลย
ถ้าหมุนตำแหน่งอื่น ตามความเหมาะสม อยากให้อธิบดีอรรถพล กลับไปกรมป่าไม้ตามความรู้ความสามารถ กรมควบคุมมลพิษหานักวิชาการด้านนี้ตรงสายมืออาชีพขึ้นมา

เดาเล่นๆ แต่คิดว่า คงผิดหมด

เมื่อก่อนไม่กล้าเดา แต่ตอนนี้แก่แล้วรู้จักคนเยอะ

แต่ก็ไม่น่าจะเดาถูก น่าจะผิดหมดเสียมากกว่า

ถ้าเดาถูกสักคนก็จะดี เดาผิดก็ไม่เป็นไร… ไม่มีอะไรจะเสีย… เราแค่คนมองจากข้างนอก ผู้บริหารเขาต้องเลือกคนที่ทำงานบริหารและเข้าทีมเขาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเหมาะไม่เหมาะในทางนั้น

2
16 สิงหาคม เวลา 14:35 น.

เห็นไหมผมเดาผิดหมดเลยจริงๆ

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ไม่ต้องใช้วิชาการวิชาชีพ ใช้นักปกครอง นักบริหาร อบรมกันมาอยู่กรมไหนก็บริหารได้

เรานี่มันเฒ่าตกยุคจริงๆ

เป้าหมายชีวิตแต่ละคนมันต่างกัน มุมมองต่องานการก็ไม่เหมือนกัน

อะไรๆ ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมกันไป

3
17 สิงหาคม เวลา 08:23 น.

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ครับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฐานชีวิตของพวกผม และเป็นอนาคตของลูกหลาน

จะหาร 100 หรือ หาร 500 นะ มันเป็นเรื่องของพวกท่าน ไม่เกี่ยวกับผม

แต่เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มันเป็นเรื่องของพวกผม ที่ฝากท่านให้ข้าราชการมาช่วยดูแล

ท่านรู้ไหม

ท่านมีข้าราชการที่เป็นนักวิชาการทางทะเลที่เก่งมากๆ เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ แต่ในปลายรัฐบาลของท่าน ท่านสั่งให้เขาไปดูแลเรื่องขยะ เรื่องฝุ่นควันอากาศ มลพิษน้ำเน่า

ท่านมีข้าราชการด้านธรณีวิทยาน้ำบาดาลสายตรงเติบโตมากับการจัดการน้ำบาดาล พอถึงเวลาควรเป็นอธิบดี ท่านให้คนเก่งที่สุดเรื่องป่าไม้คนหนึ่งของประเทศที่ไม่เคยทำงานเรื่องน้ำบาดาลเลยมาเป็นอธิบดี แทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาให้มีประโยชน์กับงานป่าไม้ ส่วนคนเก่งด้านน้ำบาดาลที่ว่าให้ไปดูงานทั่วไปทางธรณีวิทยา ที่ผมเองก็ทราบว่าเธอแทบไม่เคยไปทำงานด้านนี้

ท่านมีอดีตมือปราบด้านป่าไม้ที่เชี่ยวชาญการป้องกันปราบปรามด้านนี้มากๆ แต่ท่านให้ไปดูแลหาดทราย ปะการัง เต่าทะเลป่าชายเลน (ที่ปัจจุบันไม่มีปัญหาบุกรุกมากมาย) แม้กระทั่งปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ท่านให้ข้าราชการป่าไม้อาวุโสอีกท่านที่คลุกคลีกับงานในป่า มาทำงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านชาวเมือง เข้าประชุมเรื่องโลกร้อน

ผมน่ะไม่รู้เรื่องบริหารงานขนาดใหญ่โตอะไรแบบนี้หรอก เพียงแค่ทำงานทุ่มเทให้กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่คู่ขนานในนามองค์กรอนุรักษ์ภายนอกมาสามสิบปี ก่อนที่หลายท่านที่เป็นผู้บริหารกระทรวงนี้จะมายุ่ง

ส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าจะเป็นผลดีกับการบริหารทรัพยากรของพวกผม

แล้วจะให้ผมไว้ใจได้อย่างไร ว่าทรัพยากรของพวกผม และคุณภาพชีวิตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกผมจะเป็นอย่างไร

ถ้าท่านพ้นจากตำแหน่งนายกฯ หายเหนื่อยแล้ว มาคุยกับผม ผมจะเลี้ยงกาแฟ และจะเล่าให้ฟัง ว่าท่านทำอะไรพลาดไป

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 7 ราย ดังนี้

แต่งตั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

แต่งตั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ (ทดแทนนายอรรถพล)

แต่งนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

แต่งตั้งนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

แต่งตั้งนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

แต่งตั้งนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

แต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แทนนายปิ่นสักก์)

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)