การสัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564 (Combatting Illegal Wildlife Trade Forum 2021)

การสัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564 (Combatting Illegal Wildlife Trade Forum 2021)

การสัมมนาการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564 (Combatting Illegal Wildlife Trade Forum 2021)

.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) สัตว์ป่าโลกสากล-ประเทศไทย (WWF) World Animal Protection (WAP) และองค์กรภาคีกว่า 15 องค์กร  

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “การต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ประจำปี 2564 (Combatting Illegal Wildlife Trade Forum 2021)”  ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ภายในงานสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนในดังนี้

สถานการณ์การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์โควิด-19 โดย เมทินีย์ ภัสสราอุดมศักดิ์ นักวิจัย TRAFFIC Southeast Asia

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของประเทศไทย โดย พลวีย์ บูชาเกียรติ หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่า สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย

การยุติการค้างาช้างและฟาร์มเสือโคร่งผิดกฎหมาย โดย เจษฎา ทวีกาญจน์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

การควบคุมการผสมพันธุ์สัตว์ป่าในกรงเลี้ยง โดย ปัญจเดช สิงห์โท World Animal Protection (WAP)

ผลการสำรวจแนวทางการลดความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า โดย ดารารัตน์ วีระพงษ์ องค์กร TRAFFIC

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดย Eleanora De Guzman องค์กร USAID Wildlife Asia

INATURALIST เครื่องมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดย นายอุเทน ภุมรินทร์ Nature Plearn Club

มาตรการทางการเงินอย่างยั่งยืนในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดย ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมล่ามและอุปกรณ์สำหรับแปลภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

Join Zoom Meeting

(Meeting ID: 833 0450 5612 Passcode: 639417)

และถ่ายทอดสดผ่าน facebook.com/SeubNakhasathienFD เวลา 09.00-12.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมพยาบาลวิชาชีพและอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ไว้สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย หากท่านประสงค์จะรับการตรวจ ATK สามารถแจ้งในระบบลงทะเบียนหรือแจ้งความประสงค์ได้บริเวณหน้างานสัมมนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 086-0939976 (ประทีป) หรือ [email protected]

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code