Bird Walk & Talk By สานศิลป์สืบไพร

Bird Walk & Talk By สานศิลป์สืบไพร

Bird Walk & Talk By สานศิลป์สืบไพร

24 กันยายน ไม่รู้จะไปไหนดี มาร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติกับเรากันนะ…

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ทริปวันเดียว เหนี่ยวใจให้รักษ์ ตอน นกอัญมณีแห่งธรรมชาติ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

รายละเอียดกิจกรรม

6.30 – 7.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7.00 – 9.00 น. กิจกรรมเริ่มต้นดูนกในธรรมชาติ Bird Walk (มีกล้องส่องทางไกล, คู่มือดูนกบริการ)

9.00 – 9.30 น. พักเบรกช่วงเช้า (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ)

9.30 – 10.30 น. ร่วมชมนิทรรศการสานศิลป์สืบไพร

10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Bird Talk รู้ รักษ์ นกเงือกโดย มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อาหารปิ่นโต)

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Painting Workshop นกเงือกเมืองไทย เพ้นท์สีอะคริลิกบนเฟรมผ้าใบ โดย ศิลปินในนิทรรศการ (มีวัสดุอุปกรณ์เตรียมให้, มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ)

รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม 20 ท่านเท่านั้น

Bird Walk

และในวันที่ 25 กันยายน หากไม่รู้จะไปไหนดี มาร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติกับเรากันนะ…

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ทริปวันเดียว เหนี่ยวใจให้รักษ์ ตอน นกอัญมณีแห่งธรรมชาติ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

รายละเอียดกิจกรรม

6.30 – 7.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

7.00 – 9.00 น. กิจกรรมเริ่มต้นดูนกในธรรมชาติ Bird Walk (มีกล้องส่องทางไกลและคู่มือดูนกให้บริการ)

9.00 – 9.30 น. พักเบรกช่วงเช้า (มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

9.30 – 10.30 น. ร่วมชมนิทรรศการสานศิลป์สืบไพร

10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Bird Talk รู้ รักษ์ นกนักล่า โดย หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารปิ่นโต)

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Woodcut Workshop นกนักล่าเมืองไทย ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ โดย ศิลปินในนิทรรศการ (มีวัสดุอุปกรณ์เตรียมให้ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม 20 ท่านเท่านั้น

Bird Walk

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Facebook Page เต็งรัง ห้วยขาแข้ง หรือโทร 0931469537

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนโครงการ “การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย”