นิทรรศการภาพถ่าย วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ

นิทรรศการภาพถ่าย วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เวทีเสวนา และนิทรรศการภาพถ่าย วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ Beautiful Banteng… Iconic Rarity of Lowland Forest วันที่ 26-31 มีนาคม 2567 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการ วันที่ 26 มีนาคม 2567 

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 

13.30-14.00 น. วีดีทัศน์ วัวแดงในประเทศไทย และพิธีเปิดตัวหนังสือ วัวแดง สถานภาพประชากร การกระจาย และแรวทางการจัดกนในประเทศไทย และนิทรรศการภาพถ่าย วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ

14.00-14.20 น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่าย

14.30-15.50 น. เวทีเสวนา วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ โดย รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.โรเบิร์ต สไตน์เมทช์ WWF ประเทศไทย ดร.สมหญิง ทัฬหิกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย สถาพร ด่านขุนทด จากข่าว 3 มิติ

16.00-17.00 น. เล่าเรื่องวัวแดงผ่านเลนส์ 

นิทรรศการภาพถ่าย วัวแดง… ลมหายใจแห่งป่าราบต่ำ จัดแสดงพื้นที่ผนังโค้ง ชั้น 5