ทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แถลงการณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ฉบับที่ 2 ทวงถามความคืบหน้าการคืนความชอบธรรมให้บุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรียกรับสินบน

จากเหตุการณ์ที่นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งจากผู้ใต้บังคับบัญชารายละเอียดตามที่ปรากฎเป็นข่าว และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกแถลงการณ์ “คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 จนวันนี้ผ่านมาครบเกือบ 2 สัปดาห์ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือออกมาชี้แจงกระบวนการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำให้ขาดความเชื่อมั่น

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัด ทส. เป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง  จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีมูลความผิดทางวินัยในการเรียกรับเงินจริง และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. จึงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนวินัยร้ายแรงกับนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น มูลนิธิสืบฯ จึงขอแถลงการณ์ต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. ควรมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินขบวนการทุจริตเรียกรับสินบนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดขยายผลเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมกระบวนการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกลำดับชั้นของกระบวนการทุจริตต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บนซองที่พบในห้องทำงานอธิบดีกรมอุทยานฯ และควรโยกย้ายเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 

2. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดแถลงความคืบหน้าของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทำงานภายใต้หลักฐานข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบชัดเจน เพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่ซึ่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเป็นอย่างมาก 

3. ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐบาล ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในการคืนความชอบธรรมให้แก่บุคลากรของกรมอุทยานฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เร่งดำเนินการจัดทำโครงสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้การบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแถลงการณ์เหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปสู่การพิจารณาปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

ด้วยความเคารพ
นายศศิน เฉลิมลาภ
ประธานมูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​
13 มกราคม 2566