คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหาร​งานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหาร​งานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แถลงการณ์​มูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​ เรื่อง คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหาร​งานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ

ตามที่นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าจับกุม ขณะเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ในสังกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีหลักฐานว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา และเรียกเอารายได้จากโครงการต่าง ๆ ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยถือเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 149 นั้น 

มูลนิธิ​สืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นองค์กร​พัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการปกป้อง ดูแลทรัพยากร​ธรรมชาติ​ ป่าไม้​และสัตว์ป่า พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์​ดังกล่าว นับเป็นเรื่องร้ายแรงของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ปกป้อง ดูแล ผืนป่าและสัตว์ป่าจากเงินภาษีของประชาชน เนื่องจากการเรียกรับผลประโยชน์ และเรียกเอารายได้จากโครงการต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ล้มเหลวและขาดประสิทธิภาพของการบริหารหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะความล้มเหลว​ในการสรรหา แต่งตั้ง บุคลากรในองค์กรที่เหมาะสม เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการดูแล ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่าและสัตว์ป่า หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไข จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร และการบริหารงานในองค์กรได้เลย มูลนิธิ​สืบนาคะเสถียร จึงขอเสนอแนวทางการคืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหาร​งานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้

1. ระยะเร่งด่วน (มกราคม-​มีนาคม 2566) เร่งรัดการคืนความชอบธรรมให้กับบุคลากรของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ถูกโยกย้ายอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม โดยคืนตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายในช่วงที่ผ่านมา และตั้งคณะกรรมการ​ขึ้นมาพิจารณา​บุคลากรเข้ารับตำแหน่งตามระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้า​พื้นที่​อนุรักษ์​ทั้งอุทยานแห่งชาติ​ และเขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ เป็นไปตามความรู้ และประสบการณ์​ โดยเฉพาะ​การนำระบบ Career Path ที่กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช ​ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วมาพิจารณา​ใช้ และกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าพื้นที่ควรโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก

2. ระยะที่ 2 (เมษายน-ตุลาคม 2566) แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการใช้งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามภารกิจความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณประจำปี เงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาคสนาม อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมุ่งเน้นให้ข้าราชการควรต้องไปทำงานอนุรักษ์อยู่ในพื้นที่

3. สุดท้าย การสรรหา​บุคคล​ให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องพิจารณา​จากความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาคัดเลือกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกระบวนการสรรหาดังกล่าว จะทำให้การสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ และสร้างการยอมรับร่วมกันในองค์กร และสาธารณชน​อย่างแท้จริง

มูลนิธิ​สืบ​นาคะเสถียร หวังเป็น​อย่างยิ่ง​ว่า​ ข้อเสนอเหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปสู่การพิจารณา​ปฏิบัติ​อย่างจริงจัง และจริงใจ เพื่อคืนขวัญ​กำลังใจ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ​และความชอบธรรม​ของข้าราชการที่ทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง พิทักษ์​รักษาผืนป่า​และ​สัตว์ป่า​ ทั้งนี้ เพื่อให้ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ได้คงความสมบูรณ์​คืนสู่ประชาชนชนคนไทย และนานาชาติสืบต่อไป

ด้วยความเคารพ
นายศศิน เฉลิมลาภ
ประธานมูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​
3 มกราคม 2566