ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์

ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์

วันนี้เมื่อสี่ปีที่แล้ว มีนัดประชุมงานที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต หลังจากผ่านกระบวนการต่อสู้เรื่ …

Read more ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์

ศึกษาและถอดแบบ การจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์

ศึกษาและถอดแบบ การจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์

หนังสือศึกษาและถอดแบบการจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์ โดยการถอดบทเรียนการบริห …

Read more ศึกษาและถอดแบบ การจัดการน้ำทางเลือกของครอบครัวตัวอย่างในพื้นที่แม่วงก์

สาส์นสืบ – ทางเลือกในการจัดการน้ำ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

สาส์นสืบ – ทางเลือกในการจัดการน้ำ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อพิจารณาพื้นฐาน ทางเลือกในการจัดการน้ำ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ การสร้างเขื่อ …

Read more สาส์นสืบ – ทางเลือกในการจัดการน้ำ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

การจัดการนํ้าทางเลือก โดย ทีมงานมึงมันรั้น

การจัดการนํ้าทางเลือก โดย ทีมงานมึงมันรั้น

ครึ่งปีแรกของปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำลังทำงานเต็มความสามารถเพื่อเตรีย …

Read more การจัดการนํ้าทางเลือก โดย ทีมงานมึงมันรั้น

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดการน้ำทางเลือก (ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์)

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดการน้ำทางเลือก (ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์)

12-15 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ลงพื้นที่ศึกษา เก็บข้อมูล การพัฒนาแหล่ง …

Read more วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดการน้ำทางเลือก (ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์)

นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม

นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับไปกลางทศวรรษที่ 2510 ก่อนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา วันมหาวิปโยค ได้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวของนิสิต …

Read more นิสิตนักศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม

10 ที่สุดในรอบ 20 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

10 ที่สุดในรอบ 20 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ในรอบ 20 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรามีผลงานที่ภาคภูมิใจตามภารกิจเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ …

Read more 10 ที่สุดในรอบ 20 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร

กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร

ก้าวที่ 0 วันที่ 9 กันยายน 2556 เป็นวันแรกที่ทางมูลนิธิสืบฯและเครือข่ายเริ่มเคลื่อนไหวแสดงความไม่เห็ …

Read more กอดแม่วงก์ : 388 กิโลเมตร จากผืนป่าสู่มหานคร

เดินหน้าสู่ การจัดการน้ำทางเลือก

เดินหน้าสู่ การจัดการน้ำทางเลือก

หลังจากกรมชลประทานได้ถอน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญ …

Read more เดินหน้าสู่ การจัดการน้ำทางเลือก

กรมชลฯ แจ้งถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์

กรมชลฯ แจ้งถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์

กรมชลประทาน ทำหนังสือถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอถอนรายงาน EHIA …

Read more กรมชลฯ แจ้งถอนรายงาน EHIA เขื่อนแม่วงก์

ความสำคัญของเสือโคร่ง และทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์

ความสำคัญของเสือโคร่ง และทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลความสำคัญของเสือโคร่งและนำเสนอทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้าง …

Read more ความสำคัญของเสือโคร่ง และทางเลือกการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์