ปาฐกถา ศศิน เฉลิมลาภ – 28 ปี ที่โลกเปลี่ยนไป [PODCAST]

ปาฐกถา ศศิน เฉลิมลาภ – 28 ปี ที่โลกเปลี่ยนไป [PODCAST]

เรื่องราวของ สืบ นาคะเสถียร เกิดขึ้นอย่างพอเหมาะพอดีกับโลกที่เริ่มสำนึกรู้ว่ามนุษย์ทำลายความสัมพันธ์ของชีวิตและธรรมชาติไปอย่างเกินเลย

ในต้นทศวรรษที่ 30 ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เปิดเผยมากมายว่าเผ่าพันธุ์ของเราทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า ทำการประมงเกินขนาด พัฒนาอุตสาหกรรมและพลังงานสร้างมลภาวะ และปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากมาย นี่เป็นความรู้ที่เริ่มตระหนักในความจริงที่ปรากฏชัดในช่วงนั้น

ความตายของ สืบ นาคะเสถียร คล้ายเป็นบทสรุปของสังคมไทยมีผู้ประกาศที่จะ “สืบทอดเจตนา” มากมาย และก่อเกิดเป็นขบวนการสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยที่แผ่ขยายกว้างขวาง และมีการเรียนรู้ ถอดบทเรียนบนความตายของหัวหน้ารักษาพงไพรจังหวัดอุทัยคนนั้นอย่างกว้างขวาง

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - 2566)