LIGHT IT UP EP 9 : ขอบคุณดวงดาว

LIGHT IT UP EP 9 : ขอบคุณดวงดาว

คนรักธรรมชาติ ชอบการท่องเที่ยวไปในภูมิประเทศที่งดงามมีอยู่ไม่น้อยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฝีมือถ่ายทอดความงามลงบนภาพถ่ายของ คุณดวงดาว สุวรรณรังษี นักถ่ายภาพธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนแรกๆ ของประเทศไทยจากนิตยสารเก่าแก่อย่าง อสท. จนกระทั่งมาถึงหนังสือท่องเที่ยวสำรวจธรรมชาติที่เธอทำเองคือ Nature Explorer

ผมพบตัวเองนั่งอธิบายงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาให้ช่างภาพอาวุโสท่านนี้ฟังในห้องประชุมเล็กของมูลนิธิสืบฯที่ผมใช้เป็นห้องทำงานพวกเราเข้าไปทำงานอย่างเข้มข้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ทั้งงานจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่อยู่กลางป่ากับการทำงานของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ของรัฐบาลจนได้รูปแบบที่พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติพอสมควร และงานส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเพื่อนำร่องให้เกิดวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า เช่น การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรอินทรีย์ เกษตรผสมผสานต่างๆ และพัฒนาฝีมือการทอผ้าให้แม่บ้านชาวปาเกอะญอ

นั่นทำให้ความทรงจำของผมย้อนอดีตไปเนิ่นนานเกือบ 20 ปี ที่ผมพบตัวจริงของเธอเป็นครั้งแรก

หรือรับฟังผ่าน soundcloud

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)