LIGHT IT UP EP 11 : ไอ้แม็กซ์บ้า

LIGHT IT UP EP 11 : ไอ้แม็กซ์บ้า

Sci-Fi ที่จินตนาการเรื่องโลกหลังสงครามนิวเคลียร์เป็นแนวคิดใหญ่เมื่อสมัยสงครามเย็น เรื่องนี้ก็เช่นกัน

แต่พอมาถึงปัจจุบัน ไม่ต้องมีสงครามนิวเคลียร์ก็น่าจะจินตนาการได้ถึงโลกหลังภาวะโลกร้อนที่แสดงผลเต็มที่ หรือหลังจากยุคอุตสาหกรรมสูบทำลายระบบนิเวศหายสิ้น ไอ้แม็กซ์บ้าตัดสินใจช่วยให้นักรบหญิงแขนเดียวได้กลับ ‘บ้าน’ ในความหมายสองชั้น

ชั้นแรกคือ บ้านที่มีความหวังที่จะอยู่รอด ไม่จำเป็นต้องเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดที่ถูกทำลายไปแล้ว

แต่ลึกกว่านั้น คือ Eco หรือ บ้านในความหมายของ ‘นิเวศวิทยา’

ความหวังในการสร้างบ้านที่ว่า คือการฟื้นคืนถิ่นฐาน ที่ผู้คนสามารถดำรงอาศัยอย่างอิสระ มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะที่นั่นยังมีน้ำ มีพืชพันธุ์ และมีมนุษย์ที่สามารถฟื้นฟู ‘ความเป็นมนุษย์’ ให้กลับมาสร้างสังคมและระบบนิเวศกลับคืนขึ้นมาได้ กระเป๋าถือของนักแม่นปืนรุ่นยายที่เก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์ของความหวังที่จะคืนระบบนิเวศขึ้นมาให้คนที่ยังจะอยู่และดำรงเผ่าพันธุ์ในรุ่นต่อไป

หรือรับฟังผ่าน soundcloud

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - 2566)