The Power of Ranger : รวมบทเพลงจากพงไพรที่บรรเลงโดย ‘ผู้พิทักษ์ป่า’

The Power of Ranger : รวมบทเพลงจากพงไพรที่บรรเลงโดย ‘ผู้พิทักษ์ป่า’

ช่วงต้นปี 2563 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดกิจกรรม The Power of Ranger ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้พิทักษ์ป่าได้แสดงความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากผลงานและความสามารถด้านการปฏิบัติหน้าที่ในงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นการเปิด “มุมมอง” ที่ “ไม่เคยมีใครรู้” เกี่ยวกับผู้พิทักษ์ป่า ผ่านคลิปวีดีโอ ความยาว 2-5 นาที ซึ่งความสามารถที่ว่านี้ไม่จำกัด

จากกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้พิทักษ์ป่า และ บุคคลทั่วไปที่สนใจแลส่งผลงานเข้ามาร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจากครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำหรับผู้พิทักษ์ป่า ทางมูลนิธิฯ จึงได้มีการแจ้งกลับโดยตรงกับผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมสร้างสีสันต์ และขอบคุณที่สนใจติดตามกิจกรรมดังกล่าว

ในครั้งนี้เราจึงรวบรวมผลงานบางส่วนที่เผยแพร่แล้วผ่านช่องทาง youtube : SEUB CHANNEL และ face book : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาไว้ในที่นี้ หากพร้อมแล้วไปชมผลงานของ ผู้พิทักษ์ป่า ในกิจกรรม The Power of Ranger กันได้เลยค่ะ

The Power of Ranger  : เพลงป่า เขา ชีวิต

บทเพลงโดย : นายฉัตรชัย แสงแก้ว เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี

มีต้นไม้ มีป่าใหญ่ สัตว์ป่ามากมาย หากินตามประสา เหมือนบ้านใหญ่  ในพนา ร่มไม้ชายคา ปกป้องคุ้มภัย…

The Power of Ranger  : เพลงผู้พิทักษ์ป่า

บทเพลงโดย : นายคูณ แต้มทอง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บันทึกวิดีโอโดย Dholeteam

…บทเพลงที่แต่งและขับร้องโดยผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งกลั่นกรองมาจากมุมมองผ่านหัวใจ ผสานกับประสบการณ์ตรงของคนตระเวนไพร ซึ่งสะท้อนเรื่องราวการทำงานของพวกเขาได้เป็นอย่างดี…

The Power of Ranger  : เพลงไพร

บทเพลงโดย : นายวีระยุทธ แดงบุตร บุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยราชการ  อุทยานแห่งชาติทับลาน

…บทเพลงไพรที่แต่งขึ้นจากเรื่องราวของการออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วมักจะถูกคนเรียกว่า ทหาร หรือ ตำรวจ ซึ่งมีส่วนน้อยมากที่จะรู้ว่า พวกเราคือ ‘เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า’…

The Power of Ranger  : เพลงทับลาน

บทเพลงโดย : นายศราวุฒิ บัวบาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทับลาน

…บทเพลงกล่อมไพร ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผืนป่าทับลาน ในบรรยากาศยามเย็น ซึ่งขับร้องโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน…

The Power of Ranger  : เพลงผืนป่า สายน้ำ ความสมดุลย์

บทเพลงโดย : สายัณห์ น้ำทิพย์ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

…เรื่องเล่าผ่านบทเพลง ‘ผืนป่า สายน้ำ ความสมดุล’ จากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่พูดถึงผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ที่เป็นเสมือนบ้านของทุกสรรพสิ่ง เป็นดังสวรรค์ของสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนเรื่องราวของแม่น้ำแม่กลอง อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกของไทย เชื่อมโยงมาถึงผู้คนที่ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอันสมบูรณ์นี้ด้วย…

The Power of Ranger  : บทเพลงเเด่ ครอบครัว ผู้พิทักษ์ป่า

บทเพลงโดย : นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จ.อุบลราชธานี

…เนื่องในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ได้มอบบทเพลงที่แต่งและขับร้องด้วยตนเอง ถึงครอบครัวของผู้พิทักษ์ป่า บุคคลผู้เป็นแรงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของคนตระเวนไพร นาม ‘พิทักษ์ป่า’…

The Power of Ranger  : คนเฝ้าป่า

บทเพลงโดย : นายคูณ แต้มทอง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บันทึกวิดีโอโดย Dholeteam

…ใต้เงาไม้กลางพงพนา ฝูงสัตว์ป่าเริงร่าหากิน มวลหมู่นกก็ยังโบยบิน ธรรมชาติยังไม่สิ้นแผ่นดินยังมีป่า…

The Power of Ranger  : คนกล่อมโลก

ขับร้องโดย : นาย วิทูน ผาสุข พนักงานพิทักษ์ป่า สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง

…จากเล็กจนโตผมอาศัยอยู่ป่า แถบป่าตะวันตก และผมก็รักป่าผืนนี้มาก บ่อยครั้งที่ผมชอบไปร้องเพลงให้ป่าฟัง เพราะผมเชื่อว่า ‘ป่ามีชีวิต’…

The Power of Ranger  : เมนูพิเศษกลางผืนป่า

คลิปโดย : นายอุดมศักดิ์ นันกลาง บุคคลภายนอกปฏิงานให้ส่วนราชการ  อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตการจัดการที่4 (ลำปลายมาศ)

…ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนมีความเป็น ‘เชฟ’ อยู่ในตัว วันนี้พาไปชมเมนูกลางป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน เมนูนี้ไม่ธรรมดา เพราะเพื่อนข้าง ๆ ยังต้องผวา!!…


 

 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส