สรุปการช่วยเหลือฯ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี พ.ศ.2562

สรุปการช่วยเหลือฯ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี พ.ศ.2562

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2562 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่าน กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว

โดยมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวน 18 คน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บรวมจำนวน 31 คน รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 7 คน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะจบปริญญาตรี

ทั้งยังได้ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับการเดินลาดตระเวน เสบียงอาหาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ทีวี จานดาวเทียม ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีเสียชีวิต ปี 2562

 1. นายเชิดชาย แก้วมูล พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติลำคลองงู เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 2. นายสุริยา สว่างศรี บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีอาการเจ็บหน้าอกระหว่างประจำหน่วย และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 3. นายณัฐโชค ไข่รอด พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา ออกลาดตระเวนแล้วเสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 4. นายศศิพงศ์ ดีจิต พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เสียชีวิตขณะเดินทางกลับบ้าน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 5. นายอดุลย์ ทานัน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 อาเจียนตกเตียงจนทำให้กระดูกต้นคอหัก และเสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 6. นายอรชร อาจต้น ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 วิงเวียนศรีษะ อ่อนแรง ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 7. นายอุทัย มาไกล พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 8. นายสมชาย ศรีภา ตำแหน่งพนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 9. นายอุเทน ช้างงา บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนต้นไม้ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 10. นายปฏิพล สมคูณ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ประสบอุบัติเหตุรถชนขณะช่วยเหลือคนอื่น ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 11. นายสุชีพ ศรีสว่าง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิต นอนตัวแข็งในเปล ปลุกไม่ตื่น ระหว่างการออกลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 12. นายวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน จมน้ำ เสียชีวิต ระหว่างเดินทางกลับจากลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 13. นายประยง คงโนนกอก พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ถูกรถบรรทุก 6 ล้อชน เสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 14. นายวิรัส เมืองโคตร พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 15. นางอนุสรา คำมาเกี๋ยง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ปฏิบัติงานประจำสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 16. นายเมืองมล แก้วโวหาร พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ระหว่างเดินทางไปรับแพยาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

17 นายนนทชัย ใกล้ลำธาร บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เสียชีวิตระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

 1. นายประสาน กระต่าย พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสาไฟฟ้า เสียชีวิต ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีได้รับบาดเจ็บ ปี 2562

 1. นายอำพล ไหลยิ้ม พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รับบาดเจ็บจากผู้กระทำผิดขับรถจักรยานยนต์พุ่งชน ทำให้ขาซ้ายลูกสะบ้าเข่าหลุดและกระดูกแตกต้องทำการผ่าตัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 2. นายสมชาย มีชัย พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชน กระดูกหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 3. นายราเชน คงทอง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานตกหลุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 4. นายไพโรจน์ ศักดิ์สิทธิ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ป่วยไข้ขึ้นสูง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 5. นายลำฉัน พรมขัน พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มแขนซ้ายหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 6. นายวสุธร ใจหลัก พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประสบอุบัติเหตุเสียหลักลื่นล้มมีดทิ่มอก ได้รับบาทเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
 7. นายจรูณศักดิ์ ชาญมิตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้รับบาดเจ็บถูกช้างป่าทำร้ายขณะปฏิบัติงานติดตามช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
 8. นายธีรวัฒน์ นรพัฒน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 9. นายเอก พิสูจน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนต้นไม้ อาการสาหัส และมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกจากอุบัติเหตุ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 10. นายจรูญศักดิ์ ชาญชิตร บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ได้รับอุบัติเหตุถูกช้างทำร้าย ซี่โครงหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 11. นายมนตรี ขันอาสา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน ป่วยเป็นวัณโรคปอด จากการติดเชื้อจากผูกระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 12. นายนพนนท์ หมื่นราช บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ลื่นล้ม ศอกด้านซ้ายเคลื่อน ขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 13. นายมนัส วิละแสง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูซาง ถูกงูเขียวหางไหม้กัดนิ้วชี้มือซ้าย ขณะพักแรมระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 14. นายวินัย หอมดอก บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประสบอุบัติเหตุล้มขาขวาหัก ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท
 15. นายสมพงษ์ ลุนผง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประสบอุบัติเหตุไม้ทิ่มดวงตาข้างขวา เยื่อบุตาฉีกขาด จากการวิ่งจับกุมผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 16. นายหนูกัน บุญเกิน พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูแลนคา แผลฉีกขาด เส้นเลือดฉีกขาด กระดูกหน้าแข้งหัก จากใบมีดตัดหญ้าได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 17. นายศราวุฒิ ใจบาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ปฏิบัติงานประจำสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังบริเวณคอหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 18. นายธีรพงษ์ ทองหล่อ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ถูกสัตว์มีพิษไม่ทราบชนิดกัด ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 19. นายเชษฐ์ สีตา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เลือดออกในสมอง แขนข้างขวาไม่สามารถใช้งานได้ถาวร ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 20. นายเสน่ห์ คงคาเดือด บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีอาการจากโรคเลือดออกในสมอง ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 21. นายกฤษดา บุญฤทธิ์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 22. นายป่าเหนือ ชีวะธรรม พนักงานจ้างเหมา (TOR) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 23. นายศุภวัฒน์ เย็นเสมอ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มขณะปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 24. นายวันชัย ภูครองตา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เกิดอาการเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 25. นายธีรพันธ์ ชัยรัตน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เกิดอุบัติเหตุขณะใช้เครื่องตัดหญ้ากระดูกข้อเท้าหัก กระดูกเอ็นเข่ากระชากขาด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 26. นายสมศักดิ์ ศรีมูล พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ถูกงูกะปะกัด ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 27. นายมนตรี สระแสง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ถูกงูเห่ากัด ขณะผูกเปลเพื่อดักซุ่ม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 28. นายวีระยุทธ ต้นเกษ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เจ็บป่วยจากการปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 29. นายมงคล ป้อมรักษา บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ประสบอุบัติเหตุขณะวิ่งจับกุมคนร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 30. นายบุญเลิศ ผิวพรรณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อุบัติเหตุกระดูกเชิงกรานหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 31. นายสมพร โสมนัส บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่ลงกระเพาะ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

 

ทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2562

 1. นายพีรพล กันยา
 2. ด.ญ.ศุภสุดา ขวัญดี
 3. ด.ญ.ญาณภัทร์ โฉมยงค์
 4. ด.ช.ธีระศักดิ์ แสงโชติ
 5. ด.ช.ธันวา แสงโชติ
 6. ด.ช.กิตติศักด์ จิ้วไม้แดง
 7. ด.ญ.วิภาดา ชัชวิล

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมรักษาผืนป่า บ้านของสัตว์ป่าร่วมกับเรา

 

ภาพปกโดย ยิ่งบุญ จงสมชัย