สนับสนุนอุปกรณ์กรองน้ำพกพา แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน อช.ภูจองนายอย

สนับสนุนอุปกรณ์กรองน้ำพกพา แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน อช.ภูจองนายอย

สนับสนุนเครื่องกรองน้ำแบบพกพาแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานเเห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี
. 

ในการลาดตระเวนทางไกลของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บางเส้นทางอาจพบแหล่งน้ำได้น้อย หรืออาจไม่เจอลำธารใส

ดังเช่น เส้นทางลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานเเห่งชาติภูจองนายอย ซึ่งมีระยะทางไกล เป็นพื้นที่สูงชัน ประกอบกับการลาดตระเวนในเเต่ละครั้งใช้ระยะเวลานาน การนำน้ำสะอาดติดตัวไปด้วยจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก 

ครั้นอาศัยน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ก็อาจมีเชื้อโรคหรือตะกอนปะปนอยู่เยอะ จึงจำเป็นต้องจึงมีอุปกรณ์กรองน้ำแบบพกพาอย่างน้อย 1 อัน ต่อ 1 ชุดลาดตระเวน เพื่อที่จะทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะไว้บริโภคและดับกระหายในยามลาดตระเวนปกป้อง

ด้วยความตระหนักถึงปัญหานี้ โครงการ “ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า” จึงได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำแบบพกพามามอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ป่าอุทยานเเห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมลาดตระเวนต่อไป 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ไปแล้ว 7 แห่ง เช่น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในนามตัวแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาระกิจของผู้พิทักษ์ป่า ผ่านโครงการ “ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า” มา ณ โอกาสนี้
.


.

ช่องทางการสนับสนุนโครงการ 

กิจกรรมวิ่งเพื่อผืนป่า (VR) ปีที่ 4  : Run for Forest 2021 (ทุกการสมัครร่วมบริจาค 50 ให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร) 

หรือสนับสนุนได้ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : “ฟ้าหลังฝน เพื่อคนเฝ้าป่า” โครงการระดมความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการทำงานและอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ