[PHOTO] โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

[PHOTO] โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่

ประมวลภาพ บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก ตอน ผ้าทอจอมป่า จากภูมิปัญญาสู่การรักษาป่าใหญ่ วันแรก (23 เมษายน)

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ขนเอาเรื่องราวการอยู่กับป่าอย่างสันติสุขภายใต้การประกอบอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่า มาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ และสัตว์ป่าอยู่ได้ โดยในปีนี้ คอนเส็ปต์ของงานเป็นเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นของพี่น้องชาติพันธุ์โผล่วและปกาเกอะญอ จากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผ่านกิจกรรมสาธิตการทอผ้าแบบกี่เอว พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนภายใต้โครงการฯ ทั้งผ้าทอ กาแฟ พืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารเคมี

กิจกรรมนี้ ยังจัดไปจนถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 . ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แยกรัชโยธิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภูมิปัญญาการทอผ้า กับงานรักษาผืนป่า

 

นิทรรศการและการสาธิตการทอผ้าด้วยเครื่องทอพื้นบ้านแบบกี่เอว

 

กาแฟจอมป่า กาแฟรักษาป่า

 

พืชผักและผลไม้ปลอดสารเคมีจากกลุ่มบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตเป็นมิตรกับป่า

 

สินค้าที่ระลึก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

ร่วมรักษาผืนป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านแอพลิเคชั่น SCB EASY

 


ภาพ พัชริดา พงษปภัสร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร