ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ SCB EASY

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ SCB EASY

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดช่องทางใหม่ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผืนป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY สามารถสมทบทุนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้โดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. log in เข้าสู่ SCB EASY App เลือก Donation (บริจาค)

2. เข้าสู่หน้า Donation แล้วเลือกที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค แล้วกดบันทึกรายการ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องใส่เลขบัญชี 10 หลัก ของมูลนิธิสืบฯ เนื่องจากระบบ link กับบัญชีของมูลนิธิอยู่แล้ว)

4. บันทึกภาพการทำรายการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบเสร็จ หรือหลังจากทำรายการบริจาคแล้วสามารถกดแชร์ลงใน social เพื่อชวนให้เพื่อนๆ มาร่วมรักษาผืนป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ใบเสร็จจากการบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

การขอรับใบเสร็จสามารถดำเนินการโดยการส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร Fax : 02-580-4382 หรือ E-mail : [email protected]

หรือส่งเอกสารมาที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 140 ม.9 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร