ค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา

ค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา จัดค่ายอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลา เพื่อไปต่อยอดพัฒนาเป็นเกมส์ให้ความรู้ด้านเสือปลา

วันที่ 22-24 เม.ย. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายนิสิต นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนชมรมอนุรักษ์ฯ โครงการอนุรักษ์และวิจัยประชากรเสือปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และพื้นที่โดยรอบ เพื่อศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศป่าชายเลน และร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เสือปลาในพื้นที่สามร้อยยอดร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด การทำค่ายในครั้งนี้น้องๆ จากชมรมทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือปลา และนำข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนาเป็นเกมส์ กิจกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องเสือปลากับน้องๆ ในโรงเรียนระดับประถม และระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่สามร้อยยอดต่อไป

นอกจากนี้ น้องๆ ยังทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเก็บขยะที่ลอยมาจากทะเลบริเวณหาดสามพระยา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์