ภาวะโลกร้อนทำอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้น และกำลังเร่งกระแสน้ำในมหาสมุทร

ภาวะโลกร้อนทำอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงขึ้น และกำลังเร่งกระแสน้ำในมหาสมุทร

ภาวะโลกร้อนกำลังเปลี่ยนแปลงกลไกการหมุนเวียนของพื้นผิวมหาสมุทร ทำให้กระแสน้ำบางลงและเร็วขึ้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตในทะเลต้องการ รวมทั้งตัวจุลินทรีย์เองด้วย

งานวิจัยนี้ ดำเนินการศึกษาด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่นำโดยสถาบันสมุทรศาสตร์ Scripps แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก

นอกจากนี้ กระแสน้ำที่เร็วกว่าเดิมยังสามารถสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการที่มหาสมุทรกำจัดความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ และปกป้องโลกของเราจากภาวะโลกร้อนที่มากเกินไป

“เรารู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่ากระแสน้ำที่พื้นผิวเร็วขึ้นในมหาสมุทรมากกว่าสามในสี่ของโลก เมื่อเราทำให้พื้นผิวมหาสมุทรอุ่นขึ้น” Qihua Peng ผู้เขียนนำการศึกษาด้านดุษฏีบัณฑิตสาขาสมุทรศาสตร์ทางกายภาพที่สถาบัน Scripps กล่าว

แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ระบุว่าลมเป็นปัจจัยหลักในการคาดการณ์ความเร็วของกระแสน้ำในมหาสมุทร แต่การค้นพบใหม่เหล่านี้เผยให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้เช่นกัน

ตามที่ดร.เผิงและเพื่อนร่วมงานของเขากล่าวว่า ภาวะโลกร้อนทำให้ชั้นบนสุดของน้ำเบาลง ความแตกต่างของความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นนี้ระหว่างชั้นผิวอุ่นและน้ำเย็นที่อยู่ใต้พื้นมหาสมุทรจำกัดกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เร็วเป็นชั้นบางลง ทำให้พวกมันเร่งความเร็วในมหาสมุทรมากกว่าสามในสี่ของโลก ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของกระแสน้ำที่หมุน (เรียกว่า gyres) สัมพันธ์กับการชะลอตัวของกระแสน้ำที่อยู่ด้านล่าง

พลวัตของกระแสน้ำวนเวียนแอนตาร์กติก (ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของการขนส่งเชิงปริมาตร) ให้หลักฐานที่ชัดเจนสำหรับสมมติฐานนี้ ดังที่แสดงโดยผลการศึกษาในปี 2564 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change กระแสนี้กำลังเร่งขึ้น “กระแสน้ำหมุนเวียนในแอนตาร์กติกที่เร่งตัวขึ้นเป็นสิ่งที่แบบจำลองของเราคาดการณ์ไว้เมื่อสภาพอากาศอุ่น” Shang-Ping Xie ผู้สร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศของ Scripps และผู้เขียนร่วมของการศึกษาครั้งนี้กล่าวไว้

เนื่องจากแนวโน้มเหล่านี้สัมพันธ์โดยตรงกับระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการปล่อยมลพิษเพื่อปกป้องระบบนิเวศทางทะเลต่างๆ ที่ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำหมุนเวียน


เรื่อง : ปีกาญจนา สินวราวิวัฒน์
เรียบเรียงจาก : Rising surface temperatures are speeding up ocean currents
ภาพ : NASA