บรรยากาศ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร 17-18 กันยายน

บรรยากาศ รำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร 17-18 กันยายน

สำหรับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมของวันนี้ เริ่มต้นด้วยการฉายละครโทรทัศน์ชุดค่าของแผ่นดิน เรื่อง ‘เสียงเต้นของ…หัวใจในป่าใหญ่’ และตามด้วยภาพยนตร์ ‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’

กิจกรรมสำคัญของงานวันที่ 18 คือ เวทีเสวนา ทางออกสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดอยู่ตรงไหน? ซึ่งมีวิทยาการทั้งฝ่ายอนุรักษ์และฝ่ายจัดทำโครงการมาร่วมถกในประเด็นต่างๆ ว่าเขื่อนกับป่ามีความสำคัญอย่างไร

วิทยากรบนเวที ประกอบด้วย อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี อนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผอ.สทนช. ภาค2 มานะ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อรยุพา สังขะมาน ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรดำเนินรายการโดย ปิยะภรณ์ วงศ์เรือง ผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการ สำนักข่าว Bangkok Tribune

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญประจำงานรำลึก ที่มีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน เป็นรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย มี ชฎาภรณ์ ศรีใส หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขึ้นเวทีมาบอกเล่าสถานการณ์ป่าไม้ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ตลอดจนสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปถึงวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน

และก่อนจะเข้าสู่ภาคบันเทิง ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก็ขึ้นมาเล่าเรื่องงานอนุรักษ์ขององค์กรผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า แผนที่ ซึ่งเป็นสื่อที่จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการอยู่ตรงโถงชั้น 1 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

และปิดท้ายงานด้วยการแสดงของวงดนตรี พยัคฆ์ไพรใจดี และคณะขวัญใจ เป็นการส่งท้ายงานรำลึก 32 ปี สืบ นาคะเสถียร No Nature No Future ลง