‘ทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ – ความหวังในใจของประมงพื้นบ้าน

‘ทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ – ความหวังในใจของประมงพื้นบ้าน

‘ทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ เรือลำเล็กของเรา นำความหวังของเรา ความหวังของเพื่อนๆ ความหวังของคนทุกข์ยากที่จะมีอาหารครบมื้อ เราหวังที่จะให้ปลาทูกลับมาอยู่ในครัวไทยอีกครั้ง

‘ทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ เราบากบั่นล่องเรือเดินทาง มาถึงที่นี่ เพื่อนำสารเล็กๆ เรื่องหนึ่ง มาบอก…

ณ ที่ซึ่งห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ ไกลออกไปจนสุดเขตแดนประเทศทางทะเล ที่นั่นมีกุ้ง มีปลาหลากพันธ์ มีโลมาสีชมพู มีพะยูน มีวาฬตัวใหญ่

ทั้งหมดนั้น เราท่านทั้งหลายสามารถชื่นชมและแบ่งปันพึ่งพาเป็นอาหารพอให้เราอิ่มท้องทุกคน

เรามาถึงที่นี่เพื่อบอกว่า อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย กำลังทำลายสรรพสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป ทำร้ายชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กหลายแสนคนที่จะมีรายได้เลี้ยงชีพ ทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจนับพันหมื่นล้านบาทต่อปี ทำลายโอกาสของคนเล็กคนน้อยทั่วประเทศ ที่จะได้กินอาหารที่มีคุณค่า ไม่ทำร้ายธรรมชาติ และราคาเป็นธรรม

เรามาเพื่อเตือนว่า โดยไม่รู้ตัว เราท่านกำลังปล่อยให้ มีการนำสัตว์น้ำในทะเลที่ปนเปื้อน “ลูกอ่อนทารกของสัตว์น้ำทะเล” ไปป่นละเอียด ปนลงไปในอาหารเลี้ยงน้องแมว ที่เราทั้งหลายรัก มากกว่าสามร้อยล้านกิโลกรัมต่อปี แต่นำเข้าปลาจากประเทศที่ห่างออกไปแช่แข็งแรมเดือน มาขายเลี้ยงเพื่อนของเรา

เรารู้ว่า ทั่วทั้งโลกกำลังจะขาดแคลนอาหาร อาหารคุณภาพดียิ่งราคาแพงขึ้น แพงขึ้น เพื่อนๆของเราที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกในอนาคตใกล้ๆนี้

เรามาเพื่อยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ทั้งชาวประมงผู้จับสัตว์น้ำผู้ที่มีบทบาทซื้อขาย ผู้ที่กินอาหารทะเล และซื้ออาหารสัตว์ไปเลี้ยงน้องแมวและสุนัข ต่างมีส่วนต้องรับผิดชอบกับต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นร่วมกัน

ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู

เรามาที่นี่ เพื่อบอกว่า ผู้รับผิดชอบบริหารดูแลการประมง แทนพวกท่าน ไม่ยินยอมที่จะให้เรา ปกป้องตัวอ่อนสัตว์น้ำเพื่อปล่อยให้สัตว์ทะเลทั้งหลายนั้นได้เติบโต เขาไม่ยอมที่จะประกาศชื่อสัตว์น้ำขนาดที่ไม่ควรจับแม้แต่ชนิดเดียว

เรือลำเล็กของเรา นำความหวังของเรา ความหวังของเพื่อนๆ ความหวังของคนทุกข์ยากที่จะมีอาหารครบมื้อ เราหวังที่จะให้ปลาทูกลับมาอยู่ในครัวไทยอีกครั้ง ณ วันนี้ เราทอดสมออยู่ต่อหน้าที่ทำการรัฐสภา ที่ทำงานของผู้แทนประชาชนทั้งประเทศ สำเร็จแล้ว

เราได้ยื่นข้อเสนอต่อตัวแทนรัฐบาล พวกเขาบอกว่าเห็นด้วยในการคุ้มครองสัตว์น้ำวัยอ่อน และจะเร่งมือแก้ไขปัญหา และเราจะเข้าไปบอกกล่าวโดยตรงกับผู้แทนของประชาชนทั่วประเทศ ในรัฐสภาแห่งนี้

แม้ว่าดูเหมือนสิ้นหวัง สายน้ำยังดำคล้ำส่งกลิ่น แต่เรายืนยันว่า ณ ที่เราผ่านทางมา ยังมีความหวัง ยังมีสายน้ำใสสะอาด มีปลาแหวกว่าย มีหาดทรายขาว ยังมีทุกสิ่งอย่างที่เหลืออยู่ เพียงพอให้เราไม่ยอมแพ้

ในโอกาสที่วันนี้ คือวันที่มนุษยชาติยอมรับให้เป็นวันมหาสมุทรโลก วันทะเลโลก เราขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายตระหนัก และร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง รักษาทะเลไทยไว้ เพื่ออนาคตลูกหลานของเราในวันหน้า

เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง สำหรับอาหารและที่พักค้างแรมที่อบอุ่น ที่ท่านทั้งหลายมอบให้

เราเดินทางมาถึงที่นี่ และเราจะเดินทางกลับแล้ว

ข้อความจาก แถลงการณ์ฉบับที่ 3 ‘ทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ หยุดจับ หยุดซื้อ หยุดขาย สัตว์น้ำวัยอ่อน โดย ภาคีทวงคืนน้ำพริกปลาทู และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู
ทวงคืนน้ำพริกปลาทู

เล่าเรื่องด้วยภาพโดย คชาณพ พนาสันติสุข

อ่านบทความ ช่องว่างของกฎหมายและความล่าช้าที่อาจทำให้สัตว์น้ำต้องสูญพันธุ์