เชื้อรางูระบาด คุกคามหลายสายพันธุ์ทั่วตะวันออกของสหรัฐ

เชื้อรางูระบาด คุกคามหลายสายพันธุ์ทั่วตะวันออกของสหรัฐ

เมื่อพูดถึง “งู” อาจทำให้หลายคนรู้สึกขนพองสยองเกล้า

ในบางอารมณ์พวกมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่าพิสมัยนัก

ด้วยความเชื่อฝังหัวในฐานะ “ผู้ร้าย” มีพิษรุนแรง สามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ไม่ยากเย็น คงทำให้ใครหลายคนอยาก “ปฏิเสธ” การใช้ชีวิตร่วมโลกกับ “งู”

แต่ในฐานะสิ่งมีชีวิต และสัตว์ในระบบนิเวศ – งูย่อมมีหน้าที่ และทำตัวมีประโยชน์ในแบบที่มันเป็น

เช่น การควบคุมจำนวนประชากรสัตว์กินพืชขนาดเล็ก เช่น หนู หรือนก – หรือแหล่งเพาะเชื้อโรคบางสายพันธุ์

คอยกำจัดเสี้ยนหนามที่อาจเป็นภัยให้กับเรา

ในความเป็นไปของโลกที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน งูหลายสายพันธุ์ก็ลดลงจำนวนลงอย่างมาก จากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและเหยื่อที่น้อยลง – ซึ่งเหตุผลนี้ทำให้บางครั้ง คนกับงูมีโอกาสพบเจอกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

และในความเป็นไปที่เปลี่ยนแปลง (เช่นกัน) วันนี้ประชากรงูทางภาคตะวันออกของสหรัฐกำลังเผชิญกับโรคระบาด – เชื้อรา – ร้ายแรง – ที่ค่อยๆ ฆ่าชีวิตพวกมันลงเรื่อยๆ

กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา – United States Geological Survey หรือ USGS พบว่า ขณะนี้มีงูหลายสายพันธุ์กำลังผจญกับโรคผิวหนังจากเชื้อรา หรือที่เรียกว่า SFD (snake fungal disease)

SFD ไม่ใช่โรคใหม่ ก่อนหน้านี้มีรายงานการพบงูที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวตั้งแต่ปี 2010 ในสหราชอาณาจักร และเคยพบการระบาดในทางตอนเหนือของสหรัฐปี 2017

กระทั่งในยุคสมัยปัจจุบัน นักวิจัยจาก USGS ได้พบการระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

โดยอาการของโรค SFD จะปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนตามบริเวณผิวหนังของงู

ลักษณะอาการ เช่น ดวงตาจะขุ่นมัว เกิดแผลและตุ่มขนาดใหญ่บนเกล็ดของงู บริเวณใบหน้า – ทำให้งูมีใบหน้าที่อัปลักษณ์ (ตามคำอ้างอิงของผู้เขียนผลวิจัย)

งูที่มีอาการเหล่านี้จะมีขนาดร่างกายที่ผอมแห้ง

ทั้งนี้ ในการศึกษาเรื่องราวของโรคยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักในปัจจุบัน

นักวิจัยยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีงูกี่สายพันธุ์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อราชนิดนี้

การศึกษาในปี 2019 อ้างว่ามีงูป่าอย่างน้อย 15 สายพันธุ์ป่วยด้วยโรคนี้

การศึกษาเมื่อปี 2016 อ้างว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศถิ่นที่อยู่อาศัยของงู น่าจะเป็นสาเหตุสำคัญในการนำพาให้โรคนี้ระบาดหนัก

มีการระบาดของโรคอย่างน้อย 38 รัฐ ในอเมริกา

งูที่ป่วยมีอัตราการตายสูงถึง 90%

โรคดังกล่าวเกิดขึ้นกับงูเท่านั้น ไม่สามารถระบาดสู่คนได้

ปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหรือควบคุม SFD ให้กับงูในป่า

 


อ้างอิง

ผู้เขียน

Website | + posts

โซเชียลมีเดียที่เขียนบันทึกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคแอนโทโปรซีน