พบปลาหมึกใช้ขยะเป็นบ้าน ที่พรางตัว และวางไข่

พบปลาหมึกใช้ขยะเป็นบ้าน ที่พรางตัว และวางไข่

ในอดีตเราอาจคุ้นชินกับภาพ ‘ปูเสฉวนใช้ฝาขวดเครื่องดื่มชูกำลังเป็นบ้าน’

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนสภาพชายหาดว่า ‘ขยะ’ กำลังมีมากกว่าเปลือกหอย

แต่หาใช่เพียงปูเสฉวนเท่านั้นที่หันมาพึงพิงขยะ

ปัจจุบันพบว่าพวก ‘ปลาหมึก’ ในทะเลต่างก็หันมาใช้พวกขวด ท่อ กระป๋อง และอื่นๆ เป็นบ้านและที่หลบภัย

ข้อมูลจากนักสมทุรศาสตร์ Federal University of Rio Grande พบปลาหมึกยักษ์ 24 สายพันธุ์ซ่อนอยู่ในขวดแก้วที่แตก กระป๋องโซดา และแม้กระทั่งแบตเตอรี่เก่า บ้างก็ใช้ขยะพวกนี้เป็นที่พรางตัวจากสัตว์ผู้ล่า ตลอดจนใช้เป็นที่วางไข่

ทีมวิจัยพบว่า 40% เป็นการปฏิสัมพันธ์กับวัตถุที่เป็นแก้ว ในขณะที่ 25 เปอร์เซ็นต์ เกิดขึ้นกับขยะประเภทพลาสติก

เหตุที่ความสัมพันธ์กับแก้วมีมากกว่า คาดว่าเป็นเพราะพื้นผิวของแก้วมีความคล้ายคลึงกับเปลือกหอยกว่าพลาสติก

ปฏิกิริยาของหมึกกับขยะเพิ่มขึ้นมากที่สุดระหว่างปี 2018 และ 2021

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นนี้อาจเกิดจากการที่ภาพถ่ายใต้น้ำสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

แต่ก็อาจบ่งชี้ได้ว่ามลภาวะในมหาสมุทรกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ
.

Examples of octopuses interacting with marine litter. (a-b: John Paul Meillon; c: Serge Abourjeily; d: Claudio Sampaio; e: Caio Salles; f-g: Edmar Bastos; h: Marco Panico; i: Federico Betti)

.
ในความเห็นของนักสมุทรศาสตร์ เขามองว่า การที่หมึกนำขยะมาใช้สำหรับพรางตัวสะท้อนได้ว่า รอบๆ ตัวของพวกมันล้วนแต่ขยะ

ขณะเดียวกันก็สะท้อนได้ว่า ‘เปลือกหอย’ ที่เคยเป็นบ้านหลังเก่า กำลังขาดแคลน

เปลือกหอย ถูกเก็บขึ้นจากทะเลเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นของประดับตกแต่ง และกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อแหล่งพึงพิงตามธรรมชาติหายไป พวกมันจึงต้องหยิบฉวยเอาจากสิ่งใหม่ที่ปะปนเข้ามาแทน

ซึ่งถือเป็นการปรับตัวแบบสุดโต่งโดยมีมนุษย์เป็นแรงผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าปลาหมึกจะปรับตัวต่อการปรากฏตัวของขยะในถิ่นที่อยู่ได้ดี

แต่การใช้แบตเตอรี่หรือวัตถุพลาสติกอาจทำให้ปลาหมึกสัมผัสกับโลหะหนักหรือสารเคมีอันตราย

หรือบางครั้งเป็นการใช้แก้วที่แตกก็อาจสร้างบาดแผลทางกายภาพให้กับสัตว์ได้เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวิจัยที่ยังบอกถึงที่มาและผลกระทบได้ไม่ชัดมาก ยังจำเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป

แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนและต้องลงมือแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code


อ้างอิง

ผู้เขียน

Website | + posts

โซเชียลมีเดียที่เขียนบันทึกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคแอนโทโปรซีน