การกินเนื้อสัตว์น้อยลง สามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตได้กว่า 500 สายพันธุ์

การกินเนื้อสัตว์น้อยลง สามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตได้กว่า 500 สายพันธุ์

การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความชุกของพืชและสัตว์หลายชนิด

.
สิ่งที่เรากินสามารถส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพรอบตัวเรา ตามรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่ในเดือนนี้ นักวิจัยพบว่าหากเราลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสนับสนุนอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบมากขึ้น สามารถช่วยปกป้องการลดลงของสายพันธุ์ได้มากกว่า 500 ชนิด ในสหราชอาณาจักร

ฟู้ด ฟาวน์เดชัน ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้รวบรวมรายงานด้านการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเป็นแนวทางแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข และโภชนาการ ตลอดจนความยั่งยืน

นักวิจัยพบว่าการบริโภคผักและผลไม้ของสหราชอาณาจักรในปัจจุบันต่ำกว่าข้อเสนอแนะ 5 A Day พวกเขาเสนอว่าการเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำนี้ ในขณะที่การลดเนื้อสัตว์และน้ำตาลต่อแคลอรี่จะนำมาซึ่ง “ประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ”

อนึ่ง 5 A Day เป็นการรณรงค์ระดับชาติต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สนับสนุนให้เกิดการบริโภคผักและผลไม้ อย่างน้อย 5 ส่วนในแต่ละวัน โดยองค์การอนามัยโลก (ผู้แปล)
.

เนื้อสัตว์ การใช้ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยทั่วไป การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องการที่ดินมากกว่าการผลิตอาหารจากพืชอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การผลิตเนื้อวัวหรือเนื้อแกะปริมาณหนึ่งกิโลแคลอรี ต้องใช้พื้นที่มากถึง 100 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพืช

ตัวเลขที่สูงเช่นเดียวกันนั้นพบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ขนสัตว์ ซึ่งต้องใช้ พื้นที่ ในการผลิตมากกว่าฝ้ายถึง 367 เท่า

รายงานฉบับใหม่ระบุว่า หากประชากรในสหราชอาณาจักร เพิ่มการบริโภคผักวันละหยิบมือ และลดการบริโภคเนื้อแดงลง 5.5 กรัมต่อวัน พื้นที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมากก็จะว่างลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาดว่าพื้นที่ 27 เปอร์เซ็นต์ ของที่ดินที่เลี้ยงปศุสัตว์ในปัจจุบัน จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพแทน

เมื่อพิจารณาจากแบบจำลอง 2 แบบ ซึ่งทั้งสองแบบแนะนำให้เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้พร้อมๆ กับลดเนื้อสัตว์ จะสามารถเพิ่มถิ่นที่อยู่อาศัยได้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้กับสิ่งมีชีวิตถึง 407 หรือ 536 สปีชีส์ (ขึ้นอยู่กับแบบจำลอง)
.

ยุคแห่งการสูญพันธุ์

นอกจากนี้ ผู้ทำการวิจัยเตือนว่า การไม่จัดการกับการใช้ที่ดินดังที่เป็นอยู่ อาจส่งผลให้ 626 สปีชีส์สูญเสียพื้นที่ที่อยู่อาศัย (มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์) เนื่องจากอาการของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายลง

“ตามแผนนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศ สัตว์และพืชกว่าล้านชนิดทั่วโลกกำลังถูกคุกคามด้วยการสูญพันธุ์ และส่วนสำคัญของภัยคุกคามนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร” รายงานระบุ และเตือนว่าเราอาจจะเข้าสู่ “ยุคของการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6”

รายงานเรียกแนวทางที่เสนอว่า “win-win-win” เนื่องจากอาจมี “ผลลัพธ์ที่เป็นบวก” สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพ รอยเท้าคาร์บอน และสาธารณสุข

ร่วมรักษาป่าใหญ่ ผ่านระบบ Thai QR Code


เรียบเรียงจาก Eating Less Meat And More Plants Could Help Protect 500 UK Species, Report Finds

ผู้เขียน

Website | + posts

ทำงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ การเขียน เรื่องสิ่งแวดล้อมและดนตรีนอกกระแส - เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตใช้ไปกับการนั่งมองความเคลื่อนไหวของใบไม้และสายลม