บุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 

บุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 

บุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง – กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสขอเชิญร่วมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เม.ย 66 นี้

 เป็นเวลากว่า 9 ปี ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ได้ติดตามโครงการเหมืองแร่โปแตช ที่ บริษัท ไชน่า หมิ่งต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สิทธิ์ในการสำรวจแร่ใต้ดินชนิดแร่โปแตชและเกลือหิน ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตช 5 ปี ในเนื้อที่กว่า 112,875 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 และสิ้นสุดอายุวันที่ 4 มกราคม 2563 ซึ่งได้หมดอายุอาชญาบัตรพิเศษไปแล้ว 

แต่ในปัจจุบันบริษัทได้ทำการยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษรอบใหม่อีกครั้ง เพื่อขุดเจาะสำรวจแร่ใต้ดินเพิ่มเติมในเขตพื้นที่อีกครั้ง ขณะที่นักปกป้องสิทธิฯกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสและประชาชนในพื้นที่ยังคงคัดค้านโครงการดังกล่าว ด้วยกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือ การทำกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน อำเภอวานรนิวาส และจังหวัดสกลนคร สู่การตัดสินใจชุมนุมคัดค้านปิดหลุมเจาะสำรวจแร่หลุมที่สี่ จนนำมาสู่การถูกฟ้องคดี ที่นำมาซึ่งการได้คำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ของการชุมนุมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินโครงการในพื้นที่ได้

ในขณะเดียวกันสถานการณ์ของเหมืองแร่โปแตชอีสานกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ ที่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ ขณะที่ จ.อุดรธานี ก็ได้รับประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่จากมติ ครม.ของรัฐบาลเผด็จการในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนท้องถิ่น และสร้างความรับรู้ในสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน ในการลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ทรัพยากรแร่ของชุมชนแล้ว ยังใช้พื้นที่นี้ในการเชื่อมร้อยประเด็นปัญหาโปแตชอีสานของเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ด้วยเช่นกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างการเคลื่อนไหวร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต

ดังนั้นกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จึงขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนร่วมงานบุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าบ้านวังบงน้อย ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

บุญสืบชะตาอ่างเก็บน้ำห้วยโทง

กำหนดการ

06.00 – 07.00 น. พิธีไหว้ปู่ศรีสุทโธและบอกกล่าวเจ้าที่

07.00 – 08.30 น. ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารเช้า

08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับเครือข่ายและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน

09.00 – 10.30 น. รำบายศรีสู่ขวัญ และ ผูกข้อมือพี่น้องเครือข่าย

10.30 – 12.00 น. ชมนิทรรศกา

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง และ สอยดาว

13.00 – 15.00 น. เวทีเสวนา “ อดีต ปัจจุบัน อนาคต โปแตชอีสานกับขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ”

15.00 – 17.00 น. รำวงระดมทุน และ สอยดาว

17.00 น. ปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 082-8554507

บทความโดย กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร