กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่น นส. เพิกถอนหนังสืออนุญาตทำเหมืองตามคำพิพากษา

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่น นส. เพิกถอนหนังสืออนุญาตทำเหมืองตามคำพิพากษา

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่น นส. เพิกถอนหนังสืออนุญาตทำเหมืองตามคำพิพากษา พร้อมจี้ต้องเพิกถอนการใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ เพื่อกองแร่

17 มีนาคม 2566 ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติอนุญาตประทานบัตรให้กับ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด จำนวน 2 ฉบับ คือ ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เพื่อทำเหมืองแร่) และขอให้มีคำสั่งเพิกถอนประทานบัตรที่ 27221/15393ของบริษัท ธ. ศิลาสิทธิ จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

และขอให้เพิกใบอนุญาตเข้าทำโยชน์หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อกองแร่) เพราะใบอนุญาตดังกล่าวได้มาขณะมีความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่เช่นกัน

เนื่องจากวันที่ 17 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาตัดสินคดีหมายเลขดำที่ อส.34/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อส.2/2566 ที่ชาวบ้าน 78 คน ได้ฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ (ผู้ได้ประทานบัตร) ที่ออกใบอนุญาตประทานที่มิชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดได้ชี้มูลความผิดให้กับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้ ศาลเห็นพ้องต่อคำฟ้องของชาวบ้าน

ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯจึงเดินทางไปยื่นหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยื่น นส. เพิกถอนหนังสืออนุญาตทำเหมืองตามคำพิพากษา

โดย นายสยาม จุตตะโน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งกับกลุ่มว่าท่านผู้ว่าฯไปงานราชการ ส่วนรองผู้ว่าฯมีประชุม และรองผู้ว่าฯอีกคนลาราชการ

จากนั้นทางผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมฯก็รับเรื่องแทน เพื่อนำเรื่องดังกล่าวไปเสนอให้ผู้ว่าฯแก้ไขเรื่องที่ชาวบ้านได้ยื่นให้ผู้ว่าราชการหนองบัวลำภู และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาตามที่กลุ่มได้ยื่นให้

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ กล่าวว่า “การไปยื่นหนังสือวันนี้เป็นการให้ทางหน่วยงานราชการที่เคยใช้อำนาจในการออกใบประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่ ได้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงโดยออกใบประทานบัตรที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานราชการได้ออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวดงมะไฟที่ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติให้กับนายทุนได้ถลุงภูเขา”

ตลอดเกือบ 30 ปีที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ฯได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐกับนายทุน ไม่ให้เข้ามาทำลายภูเขาที่เป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ แหล่งความมั่นคงทางการดำรงชีวิต แต่รัฐกับนายทุนก็ยังผลักดันโครงการที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย โดยมีการฟ้องร้องคดีเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมที่สูงที่สุดของประเทศได้ตัดสินความผิด ให้กับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตมีความผิด กลุ่มอนุรักษ์ฯยังคงยึดมั่นในหลักความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติจะมิให้ผู้ใดเข้ามาทำลายภูผาป่าไม้โดยเด็ดขาด และยังยืนหยัดที่จะต่อสู้กับผู้ที่ฝักใฝ่ความมั่นคงเพียงคนเดียว และผู้เอื้อความฝักฝ่ายให้กับคนเห็นแก่ตัวอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเช่นกัน

หากการยื่นหนังสือครั้งนี้หน่วยงานราชการ ยังไม่กระตือรือร้นต่อปัญหาไม่รีบแก้ไขเรื่องที่ชาวบ้านยื่นตามกำหนดเวลาที่เขียนในหนังสือ แสดงว่าหน่วยงานราชการละเลยต่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลของท่านให้ทราบอย่างเร่งด่วน

บทความโดย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู