กลุ่มอนุรักษ์ฯ จี้ อบต.ดงมะไฟ! เปิดเผยมติสภาฯอนุญาตเข้าใช้ป่าสงวน

กลุ่มอนุรักษ์ฯ จี้ อบต.ดงมะไฟ! เปิดเผยมติสภาฯอนุญาตเข้าใช้ป่าสงวน

กลุ่มอนุรักษ์ฯ จี้ อบต.ดงมะไฟ! เปิดเผยมติสภาฯอนุญาตเข้าใช้ป่าสงวนกองแร่ 50 ไร่ และรายงานค่าบำรุงท้องถิ่น บริษัท ธ.ศิลาสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือต่อ อบต.ดงมะไฟ จำนวน 2 ฉบับ

ฉบับที่หนึ่ง ขอให้เปิดเผยข้อมูลมติการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ กรณีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและนากลาง เนื้อที่ 50 ไร่ (เพื่อสร้างกองแร่) ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด

ฉบับที่สอง ขอให้เปิดเผยข้อมูลรายงานการจ่ายค่าบำรุงพิเศษท้องที่ หรือค่าภาคหลวงแร่ หรือผลประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ที่จ่ายให้กับ อบต.ดงมะไฟ

โดยมีนายพรเทพ ไทยถาวร ปลัด อบต.ดงมะไฟ เป็นผู้รับหนังสือจากชาวบ้าน พร้อมกล่าวว่า “จะดำเนินการให้ตามหนังสือที่ยื่น หากชาวบ้านมีอะไรที่ทาง อบต. ช่วยได้ สามารถเข้ามาแจ้งได้ทุกเมื่อ”

ขณะที่ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวว่า “อบต.ดงมะไฟ เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุด เรามีความหวังว่าสิ่งที่เราไปยื่นทางหน่วยงานจะรีบดำเนินการให้ข้อมูลแก่กลุ่มฯ และ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยืนอยู่บนความถูกต้อง”

ทางกลุ่มฯ ยังยืนยันว่าเราจะดำเนินการต่อสู้กับนายทุนอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมาบนความถูกต้องของหลักการขั้นตอนตามกฎหมาย  หากกระบวนการขั้นตอน อนุมัติ อนุญาตที่มิชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการที่นำไปสู่กิจการโรงโม่ให้กลับคืนมาในพื้นที่ดงมะไฟ ทางกลุ่มฯยืนยันจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

รายงานโดย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู