รวมอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม EP.3

รวมอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม EP.3

จากอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม EP.1 และ EP.2 ที่ผ่านมา เราได้รู้จักและเข้าใจถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 อนุสัญญากันไปแล้ว

วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จัก และทำความเข้าใจกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เหลือกันค่ะ

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรือ อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (The World Heritage Convention) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้ดำรงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่อพยพย้ายถิ่น (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals: CMS)

มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าบนบก ในทะเล และนกที่อพยพย้ายถิ่น 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)

UNFCCC หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป็นอนุสัญญา “กรอบการทำงาน” และจำเป็นต้องมีวิธีการทางกฎหมายในการสนับสนุน (เช่นพิธีสารต่าง ๆ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือเท่ากับระดับในปี พ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ. 2543 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าไม่เพียงพอ จึงนำมาสู่การประชุม และเกิดพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) พ.ศ. 2540 ตามมา อนุสัญญาฯนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2537 เป็นต้นมา

อ้างอิง

ผู้เขียน

+ posts

สาวแว่นทาสแมวที่ชอบบอกเล่าเรื่องราวผ่านลายเส้น มีธรรมชาติช่วยฮีลใจ และหลงใหลในพระจันทร์เสี้ยว