รวมอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม EP.2

จากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับอนุสัญญาแรมซาร์หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ อนุสัญญาว่าด … อ่านเพิ่มเติม รวมอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม EP.2