เสื้อเกราะกันไฟ

เสื้อเกราะกันไฟ

ระบบนิเวศป่าผลัดใบในประเทศไทย มีไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมมนุษย์ ทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พืชจึงมีการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในช่วงที่เกิดไฟในได้ระยะเวลาหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น พืชระดับพื้นล่างส่วนมากออกดอกและเมล็ดก่อนช่วงเกิดไฟป่าและทิ้งใบให้เหี่ยว เช่น ปรง พืชบางชนิดเก็บพลังงานไว้ใต้ดินในรูปแบบของลำต้นใต้ดินที่เรารู้จักกันในลักษณะ หัวและเหง้า เช่น ต้นกรอย

สำหรับสังคมพืชป่าเต็งรัง การปรับตัวของพืช คือจะสร้างเปลือกไม้ ให้มีลักษณะที่หนาและขรุขระ เป็นกลไกของธรรมชาติที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟป่าทำลายได้ถึงเปลือกชั้นใน ซึ่งเป็นท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงสารอาหารของต้นไม้ เป็นสาเหตุให้สังคมพืชป่าเต็งรังสามารถอยู่ได้โดยไม่โดนไฟป่าเผา และเมื่อหน้าฝนผ่านเข้ามาต้นพืชก็จะกลับมาเขียวขจีได้อีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์

 

 

ดูรายละเอียดเส้นทางศึกษาธรรมชาติมออีหืดเพิ่มเติม


เรื่อง ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพประกอบ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร