นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร

ไทรเป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในสกุลเดียวกับพวกมะเดื่อ แพร่กระจายทั่วไปในป่าเขตร้อน ลำต้นเป็นร่างแหเลื้อยพั …

Read more นักบุญแห่งป่า นักฆ่าแห่งพงไพร

ทอย

ทอย

ทอย คือวิธีการไต่และปีนต้นไม้ โดยใช้ไม้ปลายแหลมตอกติดไปบนต้นไม้ สำหรับขึ้นต้นไม้ที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ …

Read more ทอย

โป่ง

โป่ง

“โป่ง” คือบริเวณที่มีแอ่งดินเค็มหรือบริเวณที่มีดินโป่ง ที่พบโดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ โป่งที่เ …

Read more โป่ง

ปลวกผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ  

ปลวกผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ  

ในทางนิเวศวิทยาแล้ว ปลวกกว่า 80% จัดเป็นแมลงที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้เป็นอย่างมา …

Read more ปลวกผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ  

เถาวัลย์

เถาวัลย์

เถาวัลย์ คือพืชชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มพรรณไม้เลื้อย ดำรงชีวิตโดยเปลี่ยนแปลงอวัยวะส่วนหนึ่งไปพันกับหลักห …

Read more เถาวัลย์

ปรง

ปรง

ปรงเป็นต้นไม้รุ่นโบราณเกิดมาตั้งแต่ 360 ล้านปีที่แล้ว จัดอยู่ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperm) พัฒน …

Read more ปรง

ไลเคน

ไลเคน

ไลเคน (Lichen) จัดเป็นพืชโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นมาก่อนพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอก เกิดจากการรวมตัวของ “รา ( …

Read more ไลเคน