WILD-WRITE : ช้างคู่ป่า งาคู่ช้าง

WILD-WRITE : ช้างคู่ป่า งาคู่ช้าง

สัตว์คู่บ้าน   งานชักไม้ในป่าลึก
สัตว์คู่เมือง   หาญฮึกกรำศึกสู้
สัตว์คู่ชาติ   ประดับลงบนธงชู
สัตว์แสนรู้   คู่บารมีศรีแผ่นดิน

มาทนทุกขเวทนาน่าสงสาร
กายพิกลใจพิการพลัดฐานถิ่น
ร่างถูกล่างาถูกบั่นขวัญโบยบิน
รอวันสิ้นอย่างอนาถหวาดวังเวง
ควรงางามงอกคู่อยู่ชั่วช้าง
เหมือนกิ่งเขาเสลาสล้างคู่กวางเก้ง
เหมือนหนังเนื้อเสือสมันคู่มันเอง
เหมือนนกร้องคะนองเพลงคู่พงไพร
หยุดอารมณ์นิยมไพรแบบไล่ล่า
หยุดสร้างค่างานิยมสะสมใส่
หยุดพรากพร่าหยุดผลาญสร้างพาลภัย
และหยุดใครต่อใครขนขายค้า
ร่วมสืบสานงานป้องภัยกฎหมายแกร่ง
ร่วมแนวนำกำแพงคุ้มแหล่งหล้า
ร่วมลงมืออย่างซื่อสัตย์รัฐประชา
ร่วมรักษ์สัตว์รักษ์ป่าค่าดำรง

สอนหลานลูกปลูกฝังพลังพิสุทธิ์
ประจงจุดเจิมใจไฟรักษ์ส่ง
ช้างคู่ป่างาคู่ช้างอย่างควรคง
ช้างคู่ไทยยืนยงอยู่นิรันดร์

 

สกล ผดุงวงศ์

WILD-WRITE โครงการเปิดรับต้นฉบับบทความ สารคดี บทกวี บอกเล่าเรื่องราว สืบ นาคเสถียร ในความทรงจำ เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชวนเล่าเรื่อง สืบ นาคะเสถียร ในมุมมองความประทับใจของคุณ หรือจะเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้แต่ความประทับใจจากการเดินทางเที่ยวชมไพรกว้างและมหาสมุทรสุดขอบฟ้าก็ยินดีเปิดรับ

บอกสิ่งที่คุณคิด บรรยายสิ่งที่คุณรู้สึก และบอกเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง (ซีรีย์ 1)