ส่งแร้งกลับบ้าน หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ส่งแร้งกลับบ้าน หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 คณะทำงานโครงการ ‘การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย’ ได้ทำการย้ายป๊อก แร้งเพศผู้จากสวนสัตว์โคราช และมิ่ง แร้งเพศเมียจากสถานี้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขึ้นไปยังกรงเลี้ยงบนซับฟ้าผ่า ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยหวังว่าแร้งทั้งสองจับคู่กันอีกครั้ง เพื่อเพิ่มประชากรแร้งและให้พวกเขาได้กลับมาโบยบินในป่าห้วยขาแข้งในอนาคต

โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติ

.
ร่วมสนับสนุนงานอนุรักษ์และวิจัยพญาแร้งได้ที่

โครงการพญาแร้งคืนถิ่น ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชีเลขที่ 679-6-72119-5
.