ปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ตำแหน่ง: นักเขียน) 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ตำแหน่ง: นักเขียน) 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัครแล้ว

ลักษณะงาน

 • ติดตามข่าวสารและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งไทยและต่างประเทศ
 • ลงพื้นที่เพื่อติดตามและทำข่าวสิ่งแวดล้อม
 • เขียนข่าว บทความ เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และภารกิจขององค์กร
 • นำเสนอข่าวออกมาในรูปแบบอื่น ๆ ได้ในบางครั้ง เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯลฯ
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สนใจในประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมขยายขอบเขตความสนใจตัวเองอยู่เสมอ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และพักแรมกลางป่าได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีทักษะด้านการเขียน เช่น ข่าว บทความ สารคดี บทความ
 • คิดและสรุปประเด็นข่าวให้เข้าใจง่ายได้
 • สามารถทำงานนอกเวลาในภารกิจเร่งด่วนหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า

สวัสดิการหากผ่านการทดลองงาน (ทดลองงาน 3 เดือน)

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
 • เงินกองทุนสะสม กรณีทำงานครบ 3 ปี
 • เงินเดือน 18,000 บาท (ช่วงทดลองงาน 15,000 บาท)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ โดยส่งเอกสารแนะนำตัวและผลงาน มาที่ [email protected] ระบุหัวข้อ “สมัครงานฝ่ายสื่อสารองค์กร”