เสบียงงานลาดตระเวน กำลังใจจากเมืองสู่ป่า

เสบียงงานลาดตระเวน กำลังใจจากเมืองสู่ป่า

ทุกๆ วันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะเดินทางไปรับมอบเสบียง อาหารสำเร็จรูปที่ได้จากการตักบาตรที่อาคารเมืองไทยภัทร (ถนนรัชดาภิเษก) และนำเสบียงนี้ไปส่งมอบต่อให้ทีมลาดตระเวนร่วมระหว่างพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรหน้าอาคารเมืองไทยภัทร

 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการร่วมสนับสนุนงานลาดตระเวนเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า เป็นการเติมกำลังใจจากเมืองไปสู่ป่า และช่วยลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในการต้องจัดซื้อเสบียงสำหรับการยังชีพในผืนป่าระหว่างทำงาน

กิจกรรมรับมอบเสบียงนี้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาทั้งหมด 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อยมาจนครั้งล่าสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม) ในแต่ละครั้งหลังจากรับของจากการที่ได้จากการตักบาตรมาก็จะนำมารวมไว้ที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อคัดแยกข้าวของที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่ มีทั้งอาหารแห้งและกึ่งสำเร็จรูป เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ผักกาดดองกระป๋อง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น แชมพู สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ ซึ่งนอกจากแยกเป็นหมวดหมู่แล้ว ในส่วนของอาหารบางอย่างก็ยังต้องดูเรื่องวันผลิตหรือวันหมดอายุด้วยเช่นกัน

คัดแยกเสบียงที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เสบียงที่คัดแยกออกตามประเภทต่างๆ

 

เมื่อแยกเสร็จ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งทำงานประสานกับพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ ทั่วทั้งผืนป่าตะวันตก ก็จะเดินทางมารับและกระจายเสบียงที่ได้ไปยังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในผืนป่าตะวันตก ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 25 ชุดลาดตระเวน กับอีก 1 จุดสกัด

เดินทางสู่ผืนป่า

 

สำหรับทั้ง 25 ชุดลาดตระเวนที่ว่านี้มาจากไหน กล่าวคือ เป็นชุดลาดตระเวนที่เกิดขึ้นจาก แผนงานพัฒนาระบบการลาดตระเวนและพัฒนาบุคลากรด้านการลาดตระเวน ในยุทธศาสตร์การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม รวมถึงพื้นที่ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ เพราะนอกจากจะเป็นการป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ผืนป่าแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้อีกด้วย

กำลังใจจากเมืองสู่ป่า

 

กานต์ เพิ่มพานิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเป็นผู้ดูแลงานด้านพิทักษ์ป่า รวมถึงกองทุนผู้พิทักษ์ป่า บอกว่า เสบียงที่ส่งมอบต่อไปนี้แม้จะไม่ใช่ข้าวของที่มีมูลค่ามาก แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการด้านอาหารแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าลงได้บ้าง แต่ที่สำคัญกว่า คือ การส่งมอบกำลังใจที่มาจากคนเมืองแทบคำขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้ทำหน้าที่รักษาทรัพยากรของชาติไว้ให้กับเราทุกคน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณ เมืองไทยภัทร ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมตักบาตร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมตักบาตรในทุกครั้ง ไว้ ณ ที่นี้