แถลงการณ์ ยืนยันการคัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์-ลำอีซู ตัดผ่านกลางป่าสลักพระ

แถลงการณ์ ยืนยันการคัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์-ลำอีซู ตัดผ่านกลางป่าสลักพระ

แถลงการณ์ ยืนยันการคัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์-ลำอีซู ตัดผ่านกลางป่าสลักพระ

20 ตุลาคม 2566 (วันนี้) ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำเสนอข้อมูลโดยบริษัทที่ปรึกษาได้อ้างถึงในที่ประชุม กรณีโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอแจ้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเห็นดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะฯ ได้เข้าหารือพูดคุยข้อมูลและนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กับ นายศศิน เฉลิมลาภ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในขณะนั้น โดยนายศศิน เฉลิมลาภ ได้ยืนยันว่าเป็นการหารือในนามของบุคคลไม่ใช่ในนามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และได้ชี้แจงรายละเอียดตามลิงก์​ที่แนบมานี้

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอยืนยันคัดค้านเส้นทางการผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เส้นทางเลือกที่ 1 และ 7 เนื่องจากจะตัดผ่านกลางพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระโดยตรง และเสนอให้พิจารณาเส้นทางผันน้ำเส้นทางอื่นโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด

ด้วยความเคารพ
นายภาณุเดช เกิดมะลิ
ประธานมูลนิธิ​สืบ​นา​คะ​เสถียร​
20 ตุลาคม 2566


ข้อมูลเพิ่มเติม เฟซบุ๊ก ศศิน เฉลิมลาภ โพสต์ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023 เวลา 12.01 น.

ทางเจ้าหน้าที่ สทนช. (สำนักงานน้ำแห่งชาติ)และบริษัทที่ปรึกษาเรื่องอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ มาขอพบผมเมื่อสองเดือนที่แล้วช่วงนั้นใกล้หมดวาระ

ผมเห็นว่าคุยกันปรึกษาหารือกันโดยเปิดเผยได้ ไม่มีปัญหาอะไร

แต่ก็แจ้งชัดว่าผมใกล้หมดวาระและมาหาส่วนตัวต้องถือว่าไม่เกี่ยวกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

เขาก็รับปาก ผมก็ติงเขาเรื่องเอกสารที่นำมาหารือว่าเป็นการหารือกับผม ไม่ใช่กับมูลนิธิสืบอย่างเป็นทางการ

เขาแจ้งว่า ทาง คชก. (คณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) อยากให้มาปรึกษากับมูลนิธิสืบฯ 

เมื่อเขายอมรับ ก็ได้คุยกันทางเทคนิควิชาการ

ผมให้ความเห็นหลายเรื่องที่อุโมงค์ผันน้ำเคยมีปัญหาที่ทำให้มูลนิธิสืบคัดค้านจนตกงบประมาณไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว 

เมื่อเขาปรับปรุงแนวใหม่มา และปรับวิธีการขุด เลี่ยงแนวรอยเลื่อน และลดระยะการผ่านป่า รวมถึงลดเรื่องการขุดดินจากอุโมงค์มากองกลางป่า ผลกระทบก็ลดลงเยอะ และอาจจะคุ้มทุนเรื่องมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของน้ำที่ได้เมื่อเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างก็ได้ 

ทั้วนี้ต้องดูผลกระทบเรื่องแรงสั่นสะเทือนต่อด้านบนถ้าทางวิชาการสัตว์ป่ายอมรับกันได้

ผมให้ความเห็นไปแบบนี้ แต่ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช้ความเห็นของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

ผมเน้นย้ำหลายครั้ง

วันนี้เห็นว่าบริษัทนี้ไปนำเสนอข้อมูลกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าได้คุยกับมูลนิธิสืบ และผมพูดในฐานะประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไปมาก

ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะแถลงการณ์และออกหนังสือทักท้วงไปหานะครับ นายช่างไก่ Kai Kengkarnchang ซึ่งเป็นผู้พาคณะมาพบผม

เมื่อสักครู่โทรไปหาบุคคลของบริษัทที่รายงานในที่ประชุม ก็ได้รีบคำขอโทษและรับจะไปแก้ไขบันทึกการประชุมแล้ว