• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - เชิญร่วมแสดงเจตจำนงค์ต่อการเจรจาตกลงลดโลกร้อน

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
เชิญร่วมแสดงเจตจำนงค์ต่อการเจรจาตกลงลดโลกร้อน
When:
12/12/2009 - 12/12/2009
Where:
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ -
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ ลานคนเมือง หน้าเสาชิงช้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ

ใน ระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 ผู้แทนจากประเทศสมาชิกของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ หรือ UNFCCC และพิธีสารเกียวโต จะประชุมร่วมกัน ณ กรุง โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อตัดสินใจถึงแนวทางความตกลงใหม่ที่จะแก้ปัญหาโลกร้อน เมื่อพันธกรณีแรกของพิธีสารเกียวโตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2552

กลุ่ม ประชาคมทั่วโลกจึงนัดหมายกันแสดงความคาดหวังต่อผู้นำนานาประเทศผู้เข้าร่วม ประชุม ให้ทำสัญญาที่นำไปสู่การรับมือต่อภาวะโลกร้อนได้อย่างจริงจัง และอย่างยุติธรรม

มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายชาวกรุงเทพผู้ห่วงใยภาวะโลกร้อน จึงขอนัดหมายร่วมกันแสดงเจตจำนงค์ต่อการเจรจาครั้งสำคัญนี้ ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าเสาชิงข้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในเวลา 16.00 น.-17.00 น. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 โดยผู้ร่วมงานหลายคนจะร่วมแสดงเจตจำนงค์โดยการขี่จักรยานมาร่วมงาน

จึงขอเชิญสื่อมวลชน และผู้ห่วงใยภาวะโลกร้อนทุกคน เข้าร่วมแสดงพลัง เพื่อส่งสารต่อผู้นำนานาประเทศ

เพราะหนึ่งเสียงของเรามีความหมาย

Venue

Venue:
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฯ

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร