• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง

[VIDEO] แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
คลิปวีดีโองานเสวนาหัวข้อ "แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหม่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
วีดีโองานเสวนานี้ แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกนำเสนอในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์จากสายตาของนักวิจัยเสือโคร่งอย่าง สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทย
ในส่วนตอนที่ 2 นำเสนอเรื่องราวสถานการณ์เสือโคร่งของโลกในตอนนี้ รวมถึงสถานการณ์ สถานะและจำนวนประชากรเสือโคร่งในไทย โดย สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ โดยเนื้อหาในส่วนนี้นั้น ข้อมูลเรื่องจำนวนประชากรเสือโคร่งที่ปรากฎเป็นเพียงข้อมูลจากการประมาณการที่ใช้เป็นตัวอย่าง ยังไม่ใช่ข้อมูลจริงๆ ทางวิชาการ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อความถูกต้องได้
รับชมวีดีโอทั้งสองตอนได้ที่คลิปวีดีโอด้านล่าง
รับชมวีดีโอสารคดี แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 1
รับชมวีดีโอสารคดี แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง ตอนที่ 2
แม่วงก์คลิปวีดีโองานเสวนาหัวข้อ "แม่วงก์ผืนป่าแห่งความหวัง กับการอยู่รอดของเสือโคร่ง" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานใหม่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

วีดีโองานเสวนานี้ แบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกนำเสนอในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์จากสายตาของนักวิจัยเสือโคร่งอย่าง สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทย

ในส่วนตอนที่ 2 นำเสนอเรื่องราวสถานการณ์เสือโคร่งของโลกในตอนนี้ รวมถึงสถานการณ์ สถานะและจำนวนประชากรเสือโคร่งในไทย โดย สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ โดยเนื้อหาในส่วนนี้นั้น ข้อมูลเรื่องจำนวนประชากรเสือโคร่งที่ปรากฎเป็นเพียงข้อมูลจากการประมาณการที่ใช้เป็นตัวอย่าง ยังไม่ใช่ข้อมูลจริงๆ ทางวิชาการ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อความถูกต้องได้

รับชมวีดีโอทั้งสองตอนได้ที่คลิปวีดีโอด้านล่าง


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง