• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/579553youcanhelp2015.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/726303banner_shop_web.jpg
  • 0
  • 1

ไทยพาณิชย์ - มูลนิธิสืบฯ ร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร13 ตุลาคม 2558 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก สนับสนุนงบประมาณ 30 ล้านบาท หนุนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรอบป่าตะวันตกประกอบอาชีพเป็นมิตรกับผืนป่า

 

[VIDEO] โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2553 – 2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนในผืนป่าตะวันตก 131 ชุมชน ได้มีวิถีชีวิตที่เป็นสุข อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างสมดุล ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้หนุนเสริมให้ชุมชนที่อยู่บริเวณแนวกันชนของผืนป่าตะวันตก 154 ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการ

 

'พิทักษ์ป่า' - มากกว่าความเห็นใจคือความเข้าใจ

อีเมล พิมพ์ PDF
พิทักษ์ป่าในช่วงหลายปีให้หลัง ประเทศไทยเกิดนโยบายสนับสนุนให้คนไทยท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศ โดยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติ หรือแม้กระทั่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงแม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มผู้รักธรรมชาติ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบถึงเบื้องหลังของผู้ทำงาน ที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจเพื่อรักษาป่าเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปอีกแสนนาน
 

เวทีประชุมถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

25 ปี สืบ นาคะเสถียรเวทีประชุมถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในงาน 25 ปี สืบนาคะเถียร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2588 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยในเวทีได้พูดถึงเรื่องราวการทำงานตั้งแต่อดีตปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคตของทางมูลนิธิฯ ในภาคส่วนต่างๆ ของการทำงาน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภาณุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ อรยุพา สังขะมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

สติ๊กเกอร์ไลน์ สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
 

กิจกรรม รำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

25 ปี สืบ นาคะเสถียร

 

WEBSITE UPDATE : ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร YOU CAN HELP


รับข่าวสาร

Community

Instagram

ebooks

สาส์นสืบฉบับล่าสุด

พ.ร.บ.คัดค้านป่าไม้-สัตว์ป่า
สาส์นสืบ ฉบับ
คัดค้าน พ.ร.บ.
เปิดป่า-ค้าสัตว์
DOWNLOAD

Who's online

เรามี 133 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  ตุลาคม 2015  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5
12
31 
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
nodam
ป่าตะวันตก


SNF Shop

http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/814660smallslideshop_2015_03.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/620037smallslideshop_2015_01.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/917465smallslideshop_2015_02.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/261334porarr.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/764700banner_sponcer_passaya.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/437857banner_sponcer_scb.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/164379__________________.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/728198____________.jpg http://www.seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/899639_____________________.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

STOP