มูลนิธิสืบฯ ร่วมมอบอาหารกล่อง ผ่านโครงการครัวปันอิ่ม

มูลนิธิสืบฯ ร่วมมอบอาหารกล่อง ผ่านโครงการครัวปันอิ่ม

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรพันธมิตร ร่วมมอบอาหาร 100,000 กล่อง สู่ชุมชนแฟลตดินแดง และวัดพุทธปัญญา ผ่านโครงการครัวปันอิ่ม
.

16 สิงหาคม 2564 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง และพันธมิตรร่วมอีกกว่า 40 องค์กร ส่งมอบอาหารกล่องปรุงสุกจำนวน 2,000 กล่อง สู่ชุมชนแฟลตดินแดง และวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี จากทั้งหมด 40 จุด ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้รับมอบอาหารปรุงสุกจากการสนับสนุนของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ และผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ เป็นตัวแทนรับมอบ ก่อนจะส่งมอบไปยังชุมชนแฟลตดินแดง

นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า มูลนิธิสืบฯ ทำหน้าที่อาสาเชื่อมต่อหน่วยงานในพื้นที่ 2 จุด จากทั้งหมด 40 จุด ได้แก่ พื้นที่ชุมชนดินแดง และพื้นที่วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้าวกล่องและความช่วยเหลือต่างๆ ส่งถึงมือประชาชน ในพื้นที่ชุมชนดินแดงได้รับจัดสรรข้าวกล่องวันละ 1,000 กล่องทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน ผ่านการประสานผู้นำชุมชนแต่ละอาคารนำไปมอบให้ผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยติดเตียง และหมุนเวียนให้ผู้เดือดร้อนและครอบครัว เฉลี่ยห้องละ 4 กล่องต่อวัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตครั้งนี้

“มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า และเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการฯ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหาร เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตของทุกๆ คน ในนามองค์กรรู้สึกยินดีและขอร่วมเป็นสะพานบุญทำหน้าที่อาสาเชื่อมต่อหน่วยงานระหว่างกัน ได้แก่ การเคหะแห่งชาติฯ และวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดส่งมอบข้าวกล่องจาก 40 จุดภายใต้โครงการฯ เพื่อแบ่งปันความดี แบ่งปันความอิ่ม ส่งไปถึงมือของพี่น้องประชาชน”