“พญาแร้งคืนถิ่น” ปฐมบทแห่งการฟื้นฟูนกเทศบาลคืนสู่ธรรมชาติ

“พญาแร้งคืนถิ่น” ปฐมบทแห่งการฟื้นฟูนกเทศบาลคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการ ‘การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย’ มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์กินซาก (Scavenger) โดยการเพิ่มประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย บริเวณพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์แร้งทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

สามารถติดตามเรื่องราวและข่าวสารความคืบหน้าของโครงการได้ที่ เพจโครงการ ‘การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย’