Seub Inspire EP.6 l กราฟฟิตี้ การประกาศตัวตนของคนชายขอบ – อเล็ก เฟส

Seub Inspire EP.6 l กราฟฟิตี้ การประกาศตัวตนของคนชายขอบ – อเล็ก เฟส

“เราไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหรอก เรารู้สึกว่าอยากแสดงออกในสิ่งที่เราแสดงออกได้เหมือนกัน การที่เราทำศิลปะ ทำสตรีทอาร์ต มันเป็นประเด็นที่เราสนใจอยู่แล้ว เราอยากจะทำอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงออก และส่งเสียงให้ดังขึ้น เรามีเครื่องมือหนึ่งคนอื่นก็มีอีกเครื่องมือหนึ่ง เราก็เอาเครื่องมือของเรามาช่วยในการพูดให้ดังขึ้น”

เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่ทำงานจิตอาสา หรือเอ็นจีโอเต็มรูปแบบ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทุกม็อบขนาดนั้น เราดูว่าประเด็นต่างๆ ที่ไปพ่น เรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ประเด็นนี้น่าพูดมั้ย มันเป็นวาระต่างๆ มากกว่า มันจะรู้สึกเอาเองว่าเราอยากทำ เราอยากพูด

ไปในม็อบเราพยายามไปพูดคุยกับชาวบ้านก่อน อย่างน้อยเราได้รู้จากปากของคนในชุมชนนั้น ๆ ด้วย มันต่างจากที่เราดูแค่ในข่าว เราไม่ได้ไปพ่นอย่างเดียว เหมือนเราไปสัมผัสกับเขาจริงๆ พอเราไปคุยกับเขามันก็จะตีความแล้วก็เอามาทำเป็นงานนั้น อย่างที่ทำจะนะเรากลับมาพ่นหน้า อเล็ก เฟส อย่างที่เราเคยทำเมื่อก่อน พยายามโผล่ให้พ้นน้ำเพื่อจะพูดเสียงที่เขาต้องการจะพูด ชิ้นนั้นเหมือนเอาเส้นตู้คอนเทนเนอร์มากั้นพื้นฟ้ากับทะเล เพื่อแสดงให้เห็นในสิ่งที่เขาอยากจะเรียกร้อง”

ใจความตอนหนึ่งที่ อเล็ก เฟส หรือ พัชรพล แตงรื่น ศิลปินสตรีตอาร์ท ได้กล่าวในรายการ Seub Inspire เรื่องราวบันดาลใจในงานอนุรักษ์จากคนทำงานตัวจริง เพื่อ Inspire ความคิดให้กับสังคม

รับฟังในรูปแบบพอดแคสต์