Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

เราเป็นคนบ้านแม่กลองน้อย มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยสังคมชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กลอง

มันยากอยู่เพราะมันต้องอาศัยระยะเวลาสี่ถึงห้าปี กว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้ร่มเงา และปลูกกาแฟได้ ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือการลงมือทำ และการให้กำลังใจตนเอง เพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนไม่เคยทำมาก่อน แต่เราเป็นคนเริ่มต้น เราเองก็ต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ เพราะเรามองเห็นว่าปลายทางมันจะสามารถสร้างความยั่งยืนได้

ในเรื่องความโดดเด่นของกาแฟเรา คงเป็นสตอรี่เรื่องราวกาแฟรักษาป่า รวมไปถึงผู้คนที่เข้ามาร่วมทำกาแฟกับเรา ซึ่งพวกเขาจะมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำแม่กลอง อันเป็นบ้านของพวกเรา

ใจความตอนหนึ่งที่ ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา เจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟทีลอซู ได้กล่าวในรายการ Seub inspire เรื่องราวบันดาลใจในงานอนุรักษ์จากคนทำงานตัวจริง เพื่อ Inspire ความคิดให้กับสังคม

รับฟังในรูปแบบพอดแคสต์