Seub Inspire EP.11 l ช้างออกมานอกป่าบ่งบอกอะไร – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

Seub Inspire EP.11 l ช้างออกมานอกป่าบ่งบอกอะไร – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

ณ เวลานี้ช้างกำลังสื่อสารกับเราว่าเขากำลังต้องการดินโป่ง ต้องการแร่ธาตุในแหล่งดินโป่ง เราก็ต้องย้อนก …

Read more Seub Inspire EP.11 l ช้างออกมานอกป่าบ่งบอกอะไร – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

Seub Inspire EP.10 l งานดูแลสัตว์ป่าท่ามกลาง วิกฤตโควิด-19 – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

Seub Inspire EP.10 l งานดูแลสัตว์ป่าท่ามกลาง วิกฤตโควิด-19 – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

กรณีของสัตว์ป่าพลัดหลง ก็จะเป็นกรณีของสัตว์ป่าที่ออกมาจากพื้นที่อนุรักษ์ ที่มีแนวเขตติดกันกับพื้นที่ …

Read more Seub Inspire EP.10 l งานดูแลสัตว์ป่าท่ามกลาง วิกฤตโควิด-19 – น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน

Seub Inspire EP.9 l มูลค่า 24 ล้านล้านบาทกับการอนุรักษ์ทะเลไทย – ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

Seub Inspire EP.9 l มูลค่า 24 ล้านล้านบาทกับการอนุรักษ์ทะเลไทย – ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ทะเลไทยก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่ จริงๆ แล้วทะเลไทยเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร เรามีพ …

Read more Seub Inspire EP.9 l มูลค่า 24 ล้านล้านบาทกับการอนุรักษ์ทะเลไทย – ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

Seub Inspire EP.8 l ชายผู้มีวาฬบรูด้าเป็นครู – จิรายุ เอกกุล

Seub Inspire EP.8 l ชายผู้มีวาฬบรูด้าเป็นครู – จิรายุ เอกกุล

“มันปฏิเสธไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าตัวใหญ่ หรือตัวเล็ก แต่ต่า …

Read more Seub Inspire EP.8 l ชายผู้มีวาฬบรูด้าเป็นครู – จิรายุ เอกกุล

Seub Inspire EP.7 l เฉดสีธรรมชาติ ส่วนผสมที่ให้ความสุข – แซน สุวัลญา

Seub Inspire EP.7 l เฉดสีธรรมชาติ ส่วนผสมที่ให้ความสุข – แซน สุวัลญา

“จริง ๆ ตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกว่าจะต้องไปทำโปรเจกต์อะไรที่สนุก ต้องไม่เหมือนกับตอนปริญญาตรีที่แค่ …

Read more Seub Inspire EP.7 l เฉดสีธรรมชาติ ส่วนผสมที่ให้ความสุข – แซน สุวัลญา

Seub Inspire EP.6 l กราฟฟิตี้ การประกาศตัวตนของคนชายขอบ – อเล็ก เฟส

Seub Inspire EP.6 l กราฟฟิตี้ การประกาศตัวตนของคนชายขอบ – อเล็ก เฟส

“เราไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหรอก เรารู้สึกว่าอยากแสดงออกในสิ่งที่เราแสดงออกได้เหมือนกัน การที่เราท …

Read more Seub Inspire EP.6 l กราฟฟิตี้ การประกาศตัวตนของคนชายขอบ – อเล็ก เฟส

Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

เราเป็นคนบ้านแม่กลองน้อย มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยสังคมชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป …

Read more Seub Inspire EP.5 l กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ – ณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา

Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

“ผมไม่ได้อยากจะออกมาอธิบายว่ากรุงเทพฯมันดีสำหรับคนหนึ่งคนคำถามคือแล้วกรุงเทพฯมันจะดีสำหรับทุกคนได้ยั …

Read more Seub Inspire EP.4 l ความสัมพันธ์ของการเมืองกับการออกแบบเมือง – พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

ศาสตร์พระราชาคืออะไรก็ได้ ที่ไม่ฝืนหรือไม่เดินย้อนกับธรรมชาติ หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำศาสตร์พระราชาไป …

Read more Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

เมื่อเราไปเจอชาวบ้าน มันทำให้ได้รู้ว่า เขาโดนกระทำมากกว่าเรา โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มั …

Read more Seub Inspire EP.2 l ความเป็นธรรมเพื่อคนและสิ่งแวดล้อม – สุภาภรณ์ มาลัยลอย

Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

ถ้าเรามองผ่านเลนส์ มันเหมือนมีอะไรมากั้นระหว่างเรากับสัตว์ป่า แต่ถ้าเรามองด้วยสายตาเราก็อาจจะเห็นชีว …

Read more Seub Inspire EP.1 l มองสัตว์ป่าผ่านสายตาด้วยหัวใจ – ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ