Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

ศาสตร์พระราชาคืออะไรก็ได้ ที่ไม่ฝืนหรือไม่เดินย้อนกับธรรมชาติ หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ แต่เราได้ทำถึงระดับที่พอดีแล้วหรือยัง

ศาสตร์พระราชาคือสุดยอดของโลกปัจจุบัน ในขณะที่โลกเรามีวิวัฒนาการ และความเจริญ แต่ศาสตร์พระราชากลับไม่ล้าสมัย และมองว่ามนุษย์คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ผมอยู่ภาคเหนือ ผมขอยกตัวอย่างชาติพันธุ์ลั้ว ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมของเขาคือป่า เขาไม่ชอบอยู่ที่พื้นราบหรือเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจึงมักเกี่ยวโยงกับธรรมชาติ อย่างการปลูกข้าวไร่ของเขา ใช้วิถีการหว่านให้ออกรวงตามวิถีธรรมชาติ สุกก็เก็บเกี่ยว รวมไปถึงการปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ และการเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช่สารเคมี ใช้ธรรมชาติดูแลตัวเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา

เมื่อเรารู้ว่าสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ขาดมันไม่ได้ ดังนั้นพวกเราต้องรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผมอยากเห็นประเทศไทยผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ถ้าได้คลุกคลีเหมือนผม จะได้เห็นภูเขาสูงหัวโล้น ก็ต้องมีการปลูกป่าถาวร ใช้ดอยตุงโมลเดลของสมเด็จย่า หรือสมเด็จทวดของรัชกาลปัจจุบัน ที่พลิกฟื้นธรรมชาติให้กลับคืนมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิม”

ใจความตอนหนึ่งที่ กฤตย์ เยี่ยมเมธากร ราษฎรเชียงใหม่ ได้กล่าวใน Seub inspire รายการที่จะนำเรื่องราวของผู้คนในแวดวงสิ่งแวดล้อมมานำเสนอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์

รับฟังในรูปแบบพอดแคสต์