LIGHT IT UP EP 14 : Carry on

LIGHT IT UP EP 14 : Carry on

พี่ตุ๊เคยเขียนในหนังสือรวมบทกวีแกในทำนองที่ว่า การทำงานศิลปะของแกไม่ใช่เฉพาะการร้องเพลง การวาดภาพ แต่การใช้ชีวิตทั้งหมดของแกล้วนเป็นการทำงานศิลปะ ซึ่งผมว่าคนที่ใกล้ชิดกับพี่ตุ๊ ก็คงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน ชายวัยกลางคนใจดีผู้มีลีลาไม่ซ้ำใครคนนั้น

ภายหลังมีเฟซบุ๊ก ในเพจของพี่ตุ๊เขียนระบุไว้ว่าทำงานที่ ‘การยังมีชีวิตอยู่’ ผมเพิ่งเข้าใจภายหลังว่านั่นน่าจะมีความหมายลึกซึ้งว่า ‘อยู่เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศิลปะ’

เมื่อสามสี่ปีที่แล้ว กิจกรรมคัดค้านเขื่อนแม่วงก์เริ่มเข้มข้น พวกเราไปทำกิจกรรมด้านศิลปะกันที่แก่งลานนกยูง ที่หน่วยพิทักษ์ป่า แม่เรวา เพื่อแสดงสัญลักษณ์ไม่ต้องการเขื่อนแม่วงก์ พี่ตุ๊ขอสีไปวาดรูปกับเขาไว้รูปหนึ่ง แม้ไม่ใช่งานที่พี่ตุ๊ถนัด แต่ด้วยบรรยากาศ รูปนั้นของพี่ตุ๊ดูน่าสนใจ เป็นรูปต้นไม้ที่ขึ้นบนหัวคน ด้วยสีชอล์คง่ายๆ และมีคำกำกับในภาพว่า

‘ฉันแบกสิ่งที่ฉันเชื่อ แต่สิ่งที่เหลือ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเชื่อ’

จำได้ว่าที่ริมน้ำแม่เรวาวันนั้น ทำให้ผมเข้าใจความหมายของคำว่า Carry On

หรือรับฟังผ่าน soundcloud

ผู้เขียน

Website | + posts

ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร (18 กันยายน 2558 - 2566)