สรุปการช่วยเหลือฯ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2563

สรุปการช่วยเหลือฯ กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2563

ตามแผนงานผู้พิทักษ์ป่า ปี 2563 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผ่าน “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและครอบครัว  

โดยมูลนิธิสืบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 25 ราย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 59 ราย รวมการช่วยเหลือทั้งสิ้น 84 ราย

รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมจำนวน 11 คน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จนกว่าจะจบปริญญาตรี

จากการช่วยเหลือผ่านกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สามารถสรุปสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ได้ดังนี้

กรณีบาดเจ็บ มีจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย สาเหตุหลักมีดังนี้ 

อับดับ 1 อุบัติเหตุทั่วไป 36 ราย (ลื่นล้ม/รถล้ม 29 ราย , บาดเจ็บจากเครื่องตัดหญ้าหรือของมีคมบาด 5 ราย , ไม้ทิ่มตา/ฟาดตา ระหว่างลาดตระเวน 3 ราย , ไฟคลอก/ไฟไหม้ 2 ราย , ปืนผูก 1 ราย , ต้นไม้ล้มทับ 1 ราย) 

อันดับ 2 อุบัติเหตุจากสัตว์ป่า 11 ราย (ช้างป่า 6 ราย , งูและสัตว์มีพิษกัด 5 ราย)

อันดับ 3 เจ็บป่วย จำนวน 8 ราย

อันดับ 4 ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย

กรณีเสียชีวิต มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย สาเหตุหลักมีดังนี้

อันดับ 1 เจ็บป่วย จำนวน 12 ราย

อันดับ 2 อุบัติเหตุทางรถยนต์ จำนวน 8 ราย

อันดับ 3 จมน้ำ จำนวน 3 ราย

อันดับ 4 เหตุปะทะ จำนวน 2 ราย

การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีเสียชีวิต ปี 2563

 1. นายสุชีพ ศรีสว่าง ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิตจากเหตุนอนตัวแข็งในเปล ปลุกไม่ตื่น ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 2. นายวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก ตำแหน่ง พนักงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ ระหว่างการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 3. นายประสาน กระต่าย ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน)  ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เสียชีวิตจากเหตุรถจักรยานยนต์ชนสาไฟฟ้า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 4. นายประยง คงโนนกอก ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน)  ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เสียชีวิตจากเหตุรถบรรทุก 6 ล้อชน ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 5. นายวิรัส เมืองโคตร ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 6. นางอนุสรา คำมาเกี๋ยง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ปฏิบัติงานประจำสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางไปรับกล้าไม้ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 7. นายเมืองมล แก้วโวหาร ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน)  ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ระหว่างเดินทางไปรับแพยาง ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 8. นายนนทชัย ใกล้ลำธาร ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เสียชีวิตระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 9. นายสิทธนะ หนูม่วง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติตาพระยา เส้นโลหิตในสมองแตกหลังจากกลับจากลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา 1 คน
 10. นายประสิทธิ์ นวมเจริญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน)  ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิตจากเหตุหัวใจวายเฉียบพลันจากความดันโลหิตสูง ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 11. นายเอื้อม บุษราคำ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิตจากเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ระหว่างเฝ้าหน่วย) ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 12. นายเลิศ ชัยแก้ว ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 13. นายสุพจน์ ปันทะวัง ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติออบหลวง เสียชีวิตระหว่างการเฝ้าประจำหน่วย ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 14. นายคาร ไชยประเสริฐ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ถูกยิงเสียชีวิตขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 15. นายประสิทธิ์ หริ่งเพชร ตำแหน่ง คนงานลาดตระเวน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจตีบขณะลาดตระเวน  ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท 
 16. นายกฤษฎา กาบบัว ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตจากเหตุตรวจยึดไม้ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา 1 คน อีก 1 คน รอเข้ารับการศึกษาและเสนอเรื่องมายังมูลนิธิฯ
 17. นายพงศ์ศิริ ทองดี ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เสียชีวิตจากปอดอักเสบระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 18. นางรัชฎาพร ศรีรัตนกุล ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
 19. นายภูวดล ป้องสา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จมน้ำเสียชีวิต ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (หมายเหตุ : กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 20,000 บาท ผู้บริจาค ช่วยเหลือเพิ่มเติม 5,000 บาท)
 20. นายประสิทธิ์ แซ่ฉี่ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 21. นายลัง โพนลือชาย ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูผายล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับจากปฎิงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 22. นายสุภาพ สินวัน ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เสียชีวิตจากเหตุกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 23. นายปิยะ โฮ๊ะกา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิต ระหว่างโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตทางยุทธวิธีฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
 24. นายชาญชัย จ้งคีรี ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4       (สุราษฎร์ธานี) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชน ระหว่างปฏิงานราชการ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 25. นายอรรถพล สุกใส ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เสียชีวิตจากเหตุเรือพลิกคว่ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น     25 ราย เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท

 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรณีได้รับบาดเจ็บ ปี 2563

 1. นายจรูญศักดิ์ ชาญชิตร ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ได้รับอุบัติเหตุถูกช้างทำร้าย ซี่โครงหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 2. นายมนตรี ขันอาสา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน ป่วยเป็นวัณโรคปอด จากการติดเชื้อจากผูกระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 3. นายนพนนท์ หมื่นราช ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลื่นล้ม ศอกด้านซ้ายเคลื่อน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 4. นายมนัส วิละแสง ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูซาง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกงูเขียวหางไหม้กัดนิ้วชี้มือซ้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 5. นายวินัย หอมดอก ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้รับบาดเจ็บจากเหตุล้มขาขวาหัก ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท
 6. นายสมพงษ์ ลุนผง ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ ไม้ทิ่มดวงตาข้างขวา เยื่อบุตาฉีกขาด จากการวิ่งจับกุมผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 7. นายหนูกัน บุญเกิน ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.2 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใบมีดตัดหญ้ากระเด็นถูกกระดูกหน้าแข้งหัก แผลฉีกขาด เส้นเลือดฉีกขาด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 8. นายศราวุฒิ ใจบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ปฏิบัติงานประจำสถานีวนวัฒนวิจัยหนองกระทิง ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังบริเวณคอหัก จากเหตุรถชนระหว่างปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 9. นายธีรพงษ์ ทองหล่อ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกสัตว์มีพิษไม่ทราบชนิดกัด ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 10. นายเชษฐ์ สีตา ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เลือดออกในสมอง แขนข้างขวาไม่สามารถใช้งานได้ถาวร ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 11. นายเสน่ห์ คงคาเดือด ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีอาการจากโรคเลือดออกในสมอง ระหว่างการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 12. นายกฤษดา บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียหลัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 13. นายป่าเหนือ ชีวะธรรม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา (TOR) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 14. นายศุภวัฒน์ เย็นเสมอ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ประสบอุบัติเหตุลิ่นล้มขณะปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 15. นายวันชัย ภูครองตา ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 16. นายธีรพันธ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ(พนักงานพิทักษ์ป่า) ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหัก กระดูดเอ็นเข่ากระชากขาด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 17. นายสมศักดิ์ ศรีมูล ตำแหน่ง พนักงานราชการ(คนงาน) ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ งูกะปะกัด ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 18. นายมนตรี สระแสง ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ได้รับบาดเจ็บจากเหตุ ถูกงูเห่ากัด ขณะผูกเปลเพื่อดักซุ่ม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 19. นายวีระยุทธ ต้นเกษ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เจ็บป่วยจากการปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 20. นายมงคล ป้อมรักษา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ประสบอุบัติเหตุขณะวิ่งจับกุมคนร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 21. นายบุญเลิศ ผิวพรรณ์ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ประสบอุบัติเหตุกระดูกเชิงกรานหัก ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 22. นายสมพร โสมนัส ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่ลงกระเพาะ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 23. นายอนุวัตร มาแก้ว ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ กระดูกบริเวณหัวเข่าหัก ต้องผ่าตัด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 24. นายประทีป เกียรติไพรสัณฑ์ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ประสบอุบัติเหตุถูกปืนผูกสำหรับดักสัตว์ ลั่นใส่บริเวณขา ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 25. นายธีรพงษ์ ทองหล่อ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณเท้าขวา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 26. นายเจริญฤทธิ์ โรยรส ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบเลื่อยบาดขณะเข้าจับกุมผู้ต้องหา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 27. นายสันติชัย ปิ่นกุมภีร์ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติไทรโยค ประสบอุบัติเหตุถูกช้างป่าทำร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท
 28. นายบุญเกื้อ เหลือล้น ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบเลื่อยบาด ขณะเข้าจับกุมผู้ต้องหา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 29. นายศักดิ์ชัย อุปลาบัติ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มฟาดได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 30. นายจรัญ บรรณศรี พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ประสบอุบัติเหตุพลัดตกหน้าผา ขณะจับกุมคนร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 31. นายเกียรติศักดิ์ จิตสว่าง พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขานัน ประสบอุบัติเหตุตกจากสะพาน ร่างกระแทกโขดหิน บาดเจ็บสาหัส ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 32. นายรุ่ง สีขำ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกช้างเหยียบบริเวณน่องขาขวา ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 33. นายรัตนวงค์ จันอ่อน ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักไถลลงข้างทาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 34. นายพงษ์เทพ ปัดชา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกยิงระหว่างการต่อสู้กับกลุ่มเลื่อยไม้ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 35. นายอัฐพล เฉียบแหลม ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้รับบาดเจ็บระหว่างต่อสู้กับผู้ลักลอบล่าสัตว์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท
 36. นายสิทธิชัย โพธิสาร ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 37. นายธวัชชัย เพ็ชร์บุรี ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้รับบาดเจ็บจากช้างป่าทำร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 38. นายธนิต พะง้า ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติพุเตย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 39. นายศิริชัย บุญมีมา ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลื่นล้ม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 40. นายสุริยา ด่านจับกุม ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้เรือ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 41. นายปัญญา ตาเขียว ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันต์เขียว ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกร่องสะพาน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 42. นายคมกริช ดีทองอ่อน ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 43. นายโยธิน เวชพงษ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 44. นางสาววีรนุช ว่องวิทยา ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 45. นายณัฐพงษ์ วารีย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 46. นายนพดล วาสุชาติ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 47. นายวารุต โพธิ์คำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม กระดูกทับเส้นประสาท ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 48. นายสุพจน์ รักขพันธ์ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ประสบอุบัติเหตุลิ่นล้ม ระหว่างลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 49. นางสาวนภาพร เกตสุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
 50. นายอภิวัฒน์ ถาวรนุรักษ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุม ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 51. นายบุญช่วย จ่าโท ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี ลื่นล้ม ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างดับไฟป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 52. นายเด่ยชัย องมล ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำจุดสกัดชั่วคราวห้วยดีหมีอุบัติเหตุไม้ไผ่หัก ฟาดถูกดวงตา ระหว่างการซ่อมแซมหน่วย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 53. นายมนตรี มงคลคีรีโรจน์ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ได้รับบาดเจ็บจากการตัดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
 54. นายชวลิต ยาสตรี ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ  ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีน่าน กล้ามเนื้อสลายตัว จากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท
 55. นายปรัชญา ประกอบสมบัติ ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติปางสีดา อุบัติเหตุถูกกิ่งไม้ดีดตา ทำให้เยื่อเปลือกตาขาวฉีกขาด ขณะลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 56. นายเศรษฐพงศ์ บุญลา ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อุบัติเหตุถูกช้างป่าทำร้าย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 57. นายมะรุซลี เต๊ะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุปะทะกับผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
 58. นายอิบรอเฮ็ง ซำเซ็ง ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับผู้กระทำผิด ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 59. นายสุวิทย์ มั่นกัน ตำแหน่ง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกงูเขียวหางไหม้กัด ระหว่างเดินทางไปรับกล้าไม้ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ให้ความเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 59 ราย เป็นจำนวนเงิน 386,000 บาท

ทุนการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า       มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปี 2563

นายพีรพล กันยา

ด.ญ.ศุภสุดา ขวัญดี

ด.ญ.ญาณภัทร์ โฉมยงค์

ด.ช.ธีระศักดิ์ แสงโชติ

ด.ช.ธันวา แสงโชติ

ด.ช.กิตติศักด์ จิ้วไม้แดง

ด.ญ.วิภาดา ชัชวิล

ด.ช.สิทธิกร หนูม่วง

ด.ญ.เก็จมณี อำพลรุ่งโรจน์ 

ด.ญ.วนิดา ป้องสา

ด.ช.ปกรณ์ ป้องสา

ทั้งยังได้ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับการเดินลาดตระเวน เสบียงอาหาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนได้มีการประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อนำงบประมาณมาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารและระบบโซล่าเซลล์ แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี และ หน่วยพิทักษ์ป่า ป่าคา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร  

นอกจากนี้ในปี 2563 ได้มีโครงการสร้างจุดสกัดขึ้น 2 แห่ง คือ จุดสกัดเขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร และ จุดสกัดสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 จุดสกัดอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2564


 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส